Datum: 17-05-2021 - 06:41
26
apr
'21
Stand van zaken brand De Schelft (update 30): Petitie 2448x ondertekend en brandbrief Sportraad Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Stand van zaken brand De Schelft (update 30): Petitie 2448x ondertekend en brandbrief Sportraad Noordwijk.

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand....

flinke rook- en waterschade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'

Brandbrief 16-4-21 over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

Geacht College,

Met de nodige bezorgdheid heeft de Sportraad Noordwijk (SRN) kennis genomen van de brief d.d. 13 april 2021 van uw college aan de raad inzake De Schelft. Onze zorgen betreffen zowel de door u geformuleerde hoofdvragen voor vervolgonderzoek, als ook de voortgang van de realisatie van een tijdelijke sportvoorziening ter overbrugging van de bouwperiode. Direct na de brand in november 2020 is voortvarend werk gemaakt van alle noodzakelijke activiteiten om de situatie rond De Schelft veilig te maken en met betrokkenen een visie te ontwikkelen voor de korte en lange termijn.

Vanuit de Noordwijkerhoutse gemeenschap is een enorme betrokkenheid losgekomen, onder andere terug te zien in de grote respons op het onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuwe Schelft. Het is evident dat De Schelft van groot belang is voor de inwoners van Noordwijkerhout. De SRN heeft geparticipeerd in de werkgroep die door wethouder Van den Berg is geïnitieerd. Nadat de rust wat is weergekeerd, stellen wij vast dat de werkgroep geleidelijk aan tot een praatgroep is verworden en dat de informatievoorziening aan de betrokkenen afneemt. Vanuit de sportverenigingen vernemen wij vergelijkbare signalen.

In voornoemde brief wordt nu aan de raad voorgesteld om “het vraagstuk rondom een eventueel tijdelijke voorziening” mee te nemen naar de presentatie van het onderzoeksrapport van OLCO. Het bestuur van de SRN is het volstrekt oneens met deze aanpak; de realisatie van een tijdelijke voorziening kan o.i. niet “eventueel” (want noodzakelijk) zijn en dient met voorrang opgepakt te worden zoals door de wethouder bij herhaling is toegezegd. De betrokken sportverenigingen is voorgehouden dat na de zomer van 2021 de realisatie van een tijdelijke voorziening het streven was. 

In de update van 15 februari is door de gemeente het volgende gecommuniceerd: “Er is een plek gevonden voor een tijdelijk onderkomen. Het is een perceel van de familie Duivenvoorde. Schuin tegenover de bestaande Schelft. De gemeente denkt aan een grote hal voor sport en spel. De verenigingen kunnen de plek geschikt maken voor grote evenementen. De gemeente zoekt nog een paar zaken uit.” De SRN vraagt zich af hoe dit bericht zich verhoudt tot de nu geschetste eventualiteit van de tijdelijk voorziening? Ook de geformuleerde hoofdvragen voor vervolgonderzoek baren ons zorgen.

Hierin worden niet alleen nut en noodzaak van de tijdelijke voorziening genoemd, maar zelfs de vraag gesteld of er sprake is van een “reële aanleiding om tot een nieuw multifunctioneel centrum te komen”. De SRN onderschrijft het belang van een gedegen onderzoek (zoals door OLCO reeds gestart) om de gebruikerswensen te inventariseren. Ook onderkennen wij de potentieel omvangrijke investering die een nieuwe Schelft zal vragen. Echter, de eventualiteit die voornoemde brief nu oproept, verrast ons volledig.

Tot op heden heeft ons nog geen enkel signaal van uw college bereikt waaruit valt af te leiden dat Noordwijkerhout zonder De Schelft een denkbare optie is. Naar onze mening is dat ook geen optie. Derhalve verzoekt de SRN uw college om de hoofdvragen opnieuw te formuleren waarbij vraag 1 wat ons betreft kan komen te vervallen. Bij de afweging of een multifunctionele faciliteit in Noordwijkerhout gerealiseerd moet worden, rekening houdend met bestaande voorzieningen in andere delen van de gemeente Noordwijk, roept de SRN uw college op om niet lichtvaardig met de heersende sentimenten in de kernen om te gaan. 

Hoewel er mogelijk financiële uitdagingen liggen in de exploitatie van een multifunctioneel centrum in Noordwijkerhout, heeft De Schelft decennialang aangetoond dat de voorziening hoogst noodzakelijk is voor het dorp. Dat geldt zeker voor de sportverenigingen, maar ook voor de culturele sector en het carnaval.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Sportraad Noordwijk,
Klaas van Duin
voorzitter

Petitie gestart 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' > 24-04-2021. 
Update 26-04-2021 16.00 uur: 2448x ondertekend.

Alle nieuwsberichten over De Schelft gaan we hier verzamelen en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)

Dronebeelden Joop van der Weerd.