Datum: 16-05-2021 - 06:53
22
apr
'21
CDA-fractie stelt vragen aan college over: Hondenpoep overlast park Zeeburg in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA / gemeente Noordwijk

College beantwoordt vragen CDA over: Hondenpoep overlast park Zeeburg.

De CDA fractie krijgt de laatste tijd veel klachten over hondenpoep binnen. Zo zijn de depodogs vaak overvol waardoor volle zakjes met hondenpoep naast of op de depodogs worden gedumpt. Ook krijgt de CDA fractie klachten over grote hoeveelheden hondenpoep in het park in Zeeburg. Wij realiseren ons dat de verantwoordelijkheid voor het fatsoenlijk opruimen van hondenpoep primair bij de...

hondenbezitters ligt maar hebben toch een aantal vragen en deze zijn onlangs door het college beantwoordt:

Vraag 1.
Is het college op de hoogte van de klachten over hondenpoep in het park in Zeeburg en de overvolle depodogs?

Antwoord:
Het college is op de hoogte van de volle depodogs in het park Zeeburg.

Vraag 2.
Kan het college aangeven hoe vaak de depodogs worden geleegd? Zijn hier vaste dagen voor of is dit op basis van constatering op de route? Is hier verbetering mogelijk?

Antwoord:
De depodogs in park Zeeburg worden in ieder geval 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) geleegd. Er is geconstateerd dat deze depotdogs op maandag vaak vol zijn. Indien dit wordt geconstateerd worden de depodogs op dinsdag en donderdag extra geleegd.

Vraag 3.
Is het college net als het CDA van mening dat in het park in Zeeburg het echt noodzakelijk is dat hier regelmatig schoonmaakacties zijn zodat de kinderen hier ‘’schoon’’ buiten kunnen spelen? Is er nu al sprake van schoonmaakacties vanuit de gemeente?

Antwoord:
Vanuit de gemeente zijn er, buiten de extra ledigingen op dinsdag en donderdag, geen structurele extra schoonmaakacties. Wel worden de locaties van de speeltoestellen, naar aanleiding van meldingen, extra schoongemaakt. Vanuit het college is er geen aanleiding om andere acties in te plannen.

Vraag 4.
Kan het college aangeven of er ook vanuit handhaving zicht is op de overlast van hondenpoep in het park in Zeeburg? Wat zijn de constateringen vanuit de kant van handhaving?

Antwoord:
Vanuit handhaving is het afgelopen jaar geen zicht geweest op de overlast van hondenpoep, de ervaringen komen voort van het bedrijf dat de depotdogs ledigt. In Fixi zijn tot op heden geen meldingen geweest over overlast.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk