Datum: 16-05-2021 - 08:42
21
apr
'21
Gemeente Noordwijk ontvangt slechts 11 aanvragen voor steun uit het Corona Noodfonds Ondernemers.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeente ontvangt slechts 11 aanvragen voor steun uit het Corona Noodfonds Ondernemers.

Het kabinet zorgt voor coronasteunmaatregelen om ondernemingen te steunen. Ook gemeente Noordwijk biedt ondernemers binnen de gemeente Noordwijk noodsteun in de vorm van een financieel vangnet tijdens de COVID-19 crisis als sprake is van een acute (financiële) noodsituatie bij een onderneming, waardoor voortbestaan in gevaar komt of op korte termijn dreigt te komen. De vorm van de noodsteun...

is maatwerk per onderneming. Het gaat om een terug te betalen voorschot, een geldlening of een garantstelling. Daarvoor staat € 1.000.000,- voor klaar. Tot 16 april was het voor ondernemers mogelijk om een aanvraag te doen bij het Corona Noodfonds Noordwijk.

De heer van Tol van de fractie van PUUR stelde in de commissievergadering van Bestuur, Middelen en Economie op dinsdagavond vragen over dit onderwerp aan wethouder Ter Hark. Hij wilde graag weten hoeveel aanvragen erbij de gemeente waren binnengekomen en welk totaal bedrag daarmee gemoeid is. De derde vraag was wat er met restant van het eventuele bedrag, wat dan nog in de pot zit, gedaan gaat worden.

Wethouder Ter Hark gaf aan dat er elf aanvragen zijn binnengekomen, waarvan vier volledig en gelijk al met financiële steun geholpen kunnen worden. Bij zeven aanvragen is er nog om extra informatie gevraagd door de gemeente. De gemeente heeft ook nog een bericht gekregen van een aantal ondernemers die uitgelegd hebben waarom ze afzien van de noodsteun.

Er werden door de afwijzende ondernemers verschillende redenen aangevoerd, maar de meest voorkomende was dat men niet nog een schuldeiser (de gemeente) aan hun lijst wilde toevoegen. Er zijn dus elf aanvragen en dat maakt een totaal bedrag van € 165.000,- van de € 1.000.000,- die er beschikbaar is.

Wethouder Ter Hark gaf ook aan dat het college nog niet weet wat er met overgebleven geld gaat worden gedaan. Wellicht besluit men om nog een tweede aanvraagronde te gaan doen, maar daar is nog niks over besloten. Wellicht dat daar in een volgende vergadering nog voorstellen over worden gedaan, de verordening en het bedrag daarvoor blijft wel voor commerciële instellingen beschikbaar.