Datum: 06-06-2023 - 12:32
16
apr
'21
College wil geen medewerking verlenen aan realisering: B&B en camping Leidsevaart en GOM-kavels Herenweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College wil geen medewerking verlenen aan realisering: B&B en camping Leidsevaart en GOM-kavels Herenweg.

In het kader van een vooroverleg is er door de aanvrager bij de gemeente Noordwijk een plan ingediend voor de transformatie van een agrarisch bedrijf, aan de Leidsevaart 218 te Noordwijkerhout, naar een recreatiebedrijf met een Bed & Breakfast en een camping. Ten aanzien van dit plan heeft het college onlangs bekendgemaakt geen positieve grondhouding...

in en wordt aan het plan geen medewerking toegezegd. De tweede aanvraag waaraan door het college geen medewerking wordt verleend, betreft de herontwikkeling van een kas en het realiseren van GOM-kavels.

Na uitgebreid vooroverleg tussen de gemeente Noordwijk en de aanvrager, is een plan ingediend voor het herontwikkelen van de bedrijfsbebouwing en het realiseren van een aantal zogenaamde GOM-kavels op de Herenweg 35 te Noordwijkerhout.

Het college heeft onlangs ten aanzien van het plan bekendgemaakt, vooralsnog geen positieve grondhouding in te nemen en zegt aan dit plan geen medewerking toe.