Datum: 17-05-2021 - 06:32
15
apr
'21
CDA-fractie stelt vragen aan college over: Zorgen in de wijk Guldemond in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA gemeente Noordwijk

CDA-fractie stelt vragen aan college over: Zorgen in de wijk Guldemond.

De CDA fractie heeft de laatste tijd een aantal inwoners van de wijk Guldemond in Noordwijkerhout gesproken die zich zorgen maken over verschillende zaken en menen dat hun buurt achteruit gaat. Daarom heeft de CDA fractie een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk...

Vragen

Vraag 1.
In het verleden stond er een ondergrondse kledingbak geplaatst, deze viel weg tegen het groen wat er nog is. Nu staat er een grote lelijke bovengrondse bak waar regelmatig matrassen en andere zaken liggen die er niet in passen. Kan het college aangeven wanneer er een definitieve oplossing komt voor de inzameling van textiel? Gaat dit in de toekomst weer ondergronds gebeuren?

Vraag 2.
De containers voor plastic, karton en glas zijn regelmatig overvol. Dit zorg voor veel overlast. Is er op korte termijn een oplossing hiervoor?

Vraag 3.
In de loop der jaren is veel groen verdwenen in de wijk Guldenmond. Naast dat dit een minder fraaie aanblik geeft, ervaren mensen hierdoor ook meer geluidsoverlast van de N206. Zijn er plannen om meer groen aan te planten in de wijk Guldemond en zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?

Vraag 4.
Sinds kort is er een hondenlosloopplaats bij Dijkzicht. Bewoners geven aan hier niet van tevoren over te zijn ingelicht, klopt dit?

Vraag 5.
Kan het college aangeven of en zo ja hoe vaak het losloopgebied schoon gemaakt gaat worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6.
Er zijn borden geplaatst aan het begin en einde van de losloopplaats bij Dijkzicht met de opmerking "opruimplicht", echter is langs deze hele route geen enkele depodog geplaatst. Is er een mogelijkheid om hier alsnog een depodog te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7.
Op het terrein van de voormalige Ireneschool komt binnenkort een nieuw schoolgebouw. Inwoners zitten met vragen over de exacte locatie en omheining van dit schoolgebouw om overlast tegen te gaan. Is hier al communicatie met omwonenden over geweest? Zo nee, wanneer gaat dit gebeuren?

Vraag 8.
Op de Viaductweg ervaren omwonenden een aantal verkeersproblemen: Hard rijdend verkeer en oversteekplaatsen die niet goed zichtbaar zijn. Is het college op de hoogte van deze zaken en zijn aanpassingen hier eventueel mogelijk? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9.
Bij Dijzicht staat een zendmast waar omwonenden tot op de dag van vandaag nog veel overlast qua geluid van ervaren. Deze overlast is tot op de dag van vandaag nog steeds niet volledig opgelost ondanks dat hier regelmatig melding van is gemaakt, ook vanuit de kant van het CDA. Kan hier nogmaals naar gekeken worden om te zorgen dat de overlast verdwijnt? 

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Sebastiaan Duivenvoorde