Datum: 11-05-2021 - 06:28
14
apr
'21
Zes ingediende (actuele) moties afgewezen in de gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Zes ingediende (actuele) moties afgewezen in de gemeenteraadsvergadering.

Op dinsdag 13 april 2021 vond er een digitale gemeenteraadsvergadering plaats van de gemeente Noordwijk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener van de motie kan zijn motie mondeling toelichten, daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen....

Ze geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen. Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente, dat is het college van burgemeester en wethouders. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

(Actuele) moties ingediend tijdens gemeenteraadsvergadering 13 april 2021 en de uitslagen van de stemming.

7.a.1
Motie lid Visser-Danser (PUUR) inzake: Onderzoek integrale herontwikkeling locatie politiebureau.
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 18
Motie: afgewezen

7.a.2
Motie lid Visser-Danser (PUUR) inzake: Politiebureau bewijs van eigendomsoverdracht of een aanvaardbare financiële oplossing.
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 18
Motie: afgewezen

8.a
Actuele motie leden Warmerdam (DOEN!) en Van der Vossen (NZLokaal) inzake: Snelle permanente huisvesting voor alle verenigingen uit De Schelft.
Stemmen voor: 5
Stemmen tegen: 21
Motie: afgewezen

8.b
Actuele motie lid Brink-Musters (PUUR) inzake: Ontwikkelen parkeerapp inwonersvergunning.
Stemmen voor: 7
Stemmen tegen: 19
Motie: afgewezen

8.c
Actuele motie leden Van Dokkum (PvdA) en Gutlich (D66) inzake: Jeugdzorg.
Stemmen voor: 7
Stemmen tegen: 19
Motie: afgewezen

8.d
Actuele motie lid Van Dokkum (PvdA) inzake: de Omgevingsvisie.
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: geen steun voor de motie, fractie PvdA houdt de motie aan.

Terugkijken
U kunt de bespreking van de moties in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken bij punt 7.a.1.