Datum: 17-05-2021 - 05:38
13
apr
'21
Stand van zaken brand De Schelft (update 28): College komt na de zomer met uitgewerkt voorstel.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Stand van zaken brand De Schelft (update 28): College komt na de zomer met uitgewerkt voorstel.

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand....

flinke rook- en waterschade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'

Brief met een update van het college aan de gemeenteraad > 13-04-2021.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 14 november 2020 werd Noordwijkerhout opgeschrikt door een verwoestende brand in sport- en recreatiecentrum De Schelft. Door deze brand werd Noordwijkerhout in het hart geraakt. Na de opruimacties is het college met grote voortvarendheid aan de slag gegaan met het ontwikkelen van plannen voor de toekomst. Er is grote maatschappelijke urgentie, anderzijds rechtvaardigen de grote investeringen en mogelijke risico's dat het proces met zorgvuldigheid wordt gevolgd.

In deze brief schetsen wij het komende proces. Onderdeel hiervan is het voorstel aan de raad om in een informatieve sessie met elkaar te spreken over de ontwikkelmogelijkheden van een nieuwe multifunctionele accommodatie in Noordwijkerhout.

Extern vooronderzoek
In de periode tot december 2020 heeft een daartoe gespecialiseerd bureau (OLCO) vooronderzoek gedaan naar het huidige gebruik van de voorzieningen. Ook hebben zij een eerste analyse gemaakt van mogelijke varianten en de daarbij behorende kosten. Voor dit onderzoek hebben zij gesproken met gebruikers en is er een enquête uitgezet.

Meer dan 1.700 inwoners hebben meegedaan aan het invullen van deze enquête. Op dit moment worden de uitkomsten van de laatste gesprekken en de enquête verwerkt. Het uiteindelijke rapport wordt eind april in het college besproken en komt daarna beschikbaar voor uw raad om te bespreken in een informatieve sessie.

Drie hoofdvragen
Op basis van het vooronderzoek van OLCO heeft er een analyse van de gegevens plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat er drie hoofdvragen zijn geformuleerd om het vervolgonderzoek richting te geven. Deze hoofdvragen zijn:

1. Is er op basis van het huidige en het toekomstige (te verwachten) gebruik, mede in relatie tot het geheel aan voorzieningen in de gefuseerde gemeente Noordwijk, reële aanleiding om tot een nieuw multifunctioneel centrum te komen?

2. Welke mate en omvang van nieuwbouw en voorzieningen past bij het toekomstige gebruik in relatie tot de omvang van de kern Noordwijkerhout en de aanwezigheid van voorzieningen in de nabije omgeving?

Wat is de mate van nut en noodzaak voor een tijdelijke voorziening in afwachting van mogelijke nieuwbouw.

Procesvoorstel
Op basis van bovenstaande vraagstukken, stellen wij u het navolgende proces voor:

* Informatieve sessie met de raad

* In overleg met de agendacommissie zoeken we een passend moment voor presentatie en bespreking van het rapport. Wij nemen u in dit gesprek graag mee aan de hand van verschillende scenario's. Hierbij betrekken we ook het vraagstuk rondom een eventueel tijdelijke voorziening. Aan de hand van de inzichten uit het rapport, input van stakeholders en inwoners en de risico's, willen we samen met uw raad tot een voorkeursvariant komen. Daarbij wordt ook een tijdelijke voorziening besproken.

* Aan de hand van de voorkeursvariant wordt de financiële hoofdlijn meegenomen in de Perspectiefnota 2022.

* Na besluitvorming bij de Perspectiefnota wordt uw raad na de zomer een uitgewerkt voorstel ter besluitvorming voorgelegd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Alle nieuwsberichten over De Schelft gaan we hier verzamelen en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)

Dronebeelden Joop van der Weerd.