Datum: 17-05-2021 - 06:33
12
apr
'21
Johan van Hameren nieuw commissielid fractie Bruisend Noordwijk.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Johan van Hameren nieuw commissielid fractie Bruisend Noordwijk.

De fractie van Bruisend Noordwijk is versterkt door de komst van Johan van Hameren als nieuw commissielid. De benoeming zal plaatsvinden in de gemeenteraadsvergadering van 13 april 2021. Met de komst van Johan bestaat de fractie nu uit 3 personen, te weten Jaap de Moor (raadslid), Cathérine Vergouw (commissielid) en Johan van Hameren (commissielid). Johan is geen onbekende in Noordwijk...

maar heeft direct uitgesproken zich te willen inzetten voor alle kernen. En om dat kracht bij te zetten, zijn alvast een aantal foto’s genomen bij de Witte Kerk, op het “bankje” op de Steeg en voor het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Op zijn wensenlijst staat nu nog een bezoek aan De Zilk.

Met de komst van Johan zal de fractie in staat zijn om te komen tot een betere en meer gespreide werkverdeling van het raads- en commissiewerk. En in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zal daarbij zo ook meer ruimte gevonden kunnen worden voor het voeren van een zinvolle campagne. Daarbij zal de fractie ook ondersteund worden door inmiddels aangesloten leden, die de speerpunten van Bruisend Noordwijk kunnen onderschrijven.

Het fusieproces tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben we achter ons gelaten, zodat we ons nu vooral zullen gaan richten op toekomstige uitdagingen binnen de kernen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. In verbinding met inwoners en ondernemers en met de “Blik op een Bruisend Noordwijk”.

Hoog tijd ook om zonder gekissebis beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld de nieuwe raadzaal, de herbouw van de Schelft, flexwoningen en een minder rigoureuze wijze van handhaving in het buitengebied. Verstoringen op de woningmarkt dienen te worden opgelost door het bevorderen van doorstroming, het tegengaan van scheefwonen en het met spoed aanvullen van het contingent sociale woningen. En zo zijn er meer onderwerpen, die schreeuwen om aandacht en daadkracht.