11
apr
'21
Motie fractie Doen!: Oproep tot snelle permanente huisvesting voor alle verenigingen uit De Schelft in Noordwijkerhout.
Geschreven door Fractie DOEN!
Foto's Redactie BON

Motie fractie Doen!: Oproep tot snelle permanente huisvesting voor alle verenigingen uit De Schelft.

De fractie van Doen! dient in de gemeenteraadsvergadering van 13 april 2021 de motie in 'Oproep tot snelle permanente huisvesting voor alle verenigingen uit De Schelft'. In deze motie vraagt de fractie van Doen! aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk om: 1 > Uiterlijk juni 2021 een beslissing te nemen welke (type) verenigingen gehuisvest kunnen gaan worden in de nieuwe Schelft....

2 > De nieuwe Schelft op dezelfde locatie te realiseren. De bestemming ‘maatschappelijk’ van deze locatie niet te wijzigen.
3 > Zo snel mogelijk de procedures op te starten ter voorbereiding van de nieuwbouw, hetgeen vlot kan gebeuren omdat er geen wijziging bestemming benodigd is.
4 > De verenigingen voor juli perspectief te bieden en duidelijk te maken gedurende welke periode ze tijdelijke huisvesting moeten regelen. En tevens het zoeken naar tijdelijke huisvesting voor de verenigingen te ondersteunen.

Klik hier voor de gehele motie welke in de gemeenteraadvergadering van dinsdag 13 april behandeld zal gaan worden.

Namens de fractie Doen!
Astrid Warmerdam