Datum: 17-05-2021 - 05:07
09
apr
'21
GroenLinks stelt vragen aan college over: Ventilatie in scholen.
Geschreven door GroenLinks

GroenLinks stelt vragen aan college over: Ventilatie in scholen.

Fractie GroenLinks: Een goede ventilatie op school is belangrijk voor de gezondheid van kinderen en leraren, vooral in het Corona tijdperk. Voor schoolgebouwen waar de ventilatie niet goed op orde is, kan de gemeente (in samenwerking met schoolbesturen) een subsidie aanvragen bij het Rijk voor de installatiekosten van een ventilatiesysteem (de SUVIS). Uit een gesprek met de...

Stichting Sophia Scholen heeft GroenLinks vernomen dat de gemeente Noordwijk voor een 5-tal Noordwijkse schoolgebouwen een SUVIS uitkering heeft aangevraagd. Dit geld is inmiddels uitbetaald door het Rijk. GroenLinks is blij met de snelle aanvraag door de gemeente, vooral gezien het maximaal budget voor deze regeling inmiddels is overschreden.

De specifieke uitkering door het Rijk is maximaal 30% van de totale kosten. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%.

Wij hebben vernomen dat er onduidelijkheid bestaat over de dekking van deze overige 70% van de kosten. Indien de schoolbesturen en de gemeente samen niet tot een dekking komen, zal de aangevraagde subsidie weer terugbetaald moeten worden. Dat baart ons zorgen.

Vragen

Vraag 1:
Is de gemeente bereid om een aanzienlijk deel van de totale kosten voor het installeren van ventilatiesystemen op zich te nemen?

Vraag 2:
Indien het antwoord op vraag 1 positief is, om welk bedrag gaat het, en uit welke kas worden de kosten gedekt?

Vraag 3:
Indien het antwoord op vraag 2 negatief is, kan het college opheldering geven over of en hoe de 70% gedekt wordt en welke (financiële) consequenties dit heeft voor de schoolbesturen en de aangevraagde subsidie?

Cynthia Maan
Fractie GroenLinks
GroenLinks Noordwijk