Datum: 13-08-2022 - 01:40
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
09
apr
'21
Uitbreiding initiatieven voor adoptiegroen pas in 2022 mogelijk.
Geschreven door Redactie BON

Uitbreiding initiatieven voor adoptiegroen pas in 2022 mogelijk.

Brief van het college aan de gemeenteraad met als onderwerp 'motie 137 adoptiegroen': In Noordwijk werken we hard om het onderhoud van het groen in de gemeente op orde te brengen. Vanwege het belang van groen voor inwoners en dat inwoners graag een steentje bij willen dragen heeft de gemeenteraad op 10 november 2020 de motie over Adoptiegroen / Right to Challenge aangenomen...

Hierin is verzocht om;
1. Adoptiegroen / Right to challenge actief te promoten onder de inwoners van de gemeente Noordwijk;
2. Voor Adoptiegroen / Right to challenge een toegankelijk platform op te zetten waar inwoners zich kunnen melden om groen in hun wijk te adopteren;
3. Inwoners die dit op willen pakken te faciliteren en deze positieve actie te belonen;
4. De afdeling groenvoorziening van de gemeente Noordwijk actief te betrekken bij dit initiatief;
5. Dat de gemeenteraad binnen een half jaar een update ontvangt waarin per bovenstaand punt de raad wordt geïnformeerd wat de status is;
6. Rotondes in de gemeente Noordwijk te laten adopteren door hoveniersbedrijven, zodat zij deze kunnen opknappen en in ruil daarvoor reclame mogen maken op deze rotonde doormiddel van een klein bord.

In het coalitieprogramma van de gemeente Noordwijk is participatie een belangrijk onderdeel van het beleid. Het betrekken van de samenleving waarbij de gemeente initiatieven van inwoners, ondernemingen en verenigingen omarmt.

Vanuit deze gedachte kan een inwoner ook een grotere rol pakken bij het beheer van het groen in Noordwijk; adoptiegroen. Het adopteren van groen zorgt voor meer cohesie in de wijk en dat het groen met een hogere kwaliteit is afgestemd op de wensen van inwoners.

Voor het adopteren van groen zijn spelregels opgesteld en inwoners kunnen hun initiatief aanmelden via het meldingenprogramma van de gemeente (Fixi), via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door een brief te sturen.

Op dit moment zijn er circa 25 verzoeken voor het adopteren van groen. Hiervan worden twee verzoeken (klik hier voor het bericht) inmiddels opgepakt. Voor het ondersteunen van initiatieven van inwoners is jaarlijks € 7.000,- beschikbaar. Het budget is daardoor beperkt om bewoners te faciliteren bij het omvormen van een groenvak.

Het begeleiden van deze initiatieven is belegd bij het team beheer openbare ruimte die dit in samenspraak met de medewerkers van de buitendienst oppakt. Het begeleiden van deze initiatieven vraagt een forse inzet vanuit dit team.

Op dit moment ligt binnen het team beheer openbare ruimte de focus op de basis op orde te brengen en verdere harmonisatie van het dagelijks beheer. Er is daardoor geen gelegenheid om tot actief promoten van het adopteren van groen over te gaan. Zowel de start van het initiatief als de jaarlijkse ondersteuning vragen inzet vanuit de gemeente die op dit moment niet beschikbaar is.

In 2021 willen wij ervoor zorgen dat de begeleiding van adoptiegroen is geborgd en dat de communicatie over het adopteren van groen en de spelregels gereed is. In 2022 is het actief begeleiden van initiatieven voor het adopteren van groen dan mogelijk.

Het in beheer geven van groen aan derden zoals rotondes biedt kansen om een hoger kwaliteitsniveau te realiseren. Om dit mogelijk te maken zullen er beleidsregels opgesteld moeten worden in samenhang met het reclamebeleid van de gemeente.

Zoals uit voorgaande blijkt ligt de focus momenteel bij de basis op orde brengen van het areaal en zullen wij dit onderwerp dit jaar nog niet op gaan pakken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Foto's BON > adoptiegroen Parnassialaan en Hortus (klik hier voor het bericht).