08
apr
'21
College wil medewerking verlenen aan principeverzoek bouw 6 appartementen in winkelpand Dorpsstraat in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College wil medewerking verlenen aan principeverzoek bouw zes appartementen in winkelpand Dorpsstraat.

Er is onlangs een principeverzoek bij de gemeente Noordwijk ingediend met de vraag aan het college van B&W, om medewerking te verlenen aan het bouwplan voor het transformeren van winkels naar woningen. In totaal wil de aanvrager zes appartementen realiseren en het hoofdgebouw uitbreiden, op de percelen...

Dorpsstraat 37 en 37A in Noordwijkerhout. Het college heeft zich over het principeverzoek gebogen en is tot de conclusie gekomen dat men aan het gevraagde verzoek onder voorwaarden medewerking wil verlenen. 

Er moet wel worden voldaan aan de parkeereis en de eisen met betrekking tot de segmentering (verdeling in sociale huur, middeldure huur en middeldure koop) van de woningen op basis van de Woonvisie, het gestelde in de Doelgroepenverordening en de Verordening Beheer Woningvoorraad.

Mocht de aanvraag van het bouwplan definitief worden ingediend en openbaar worden gemaakt, dan zal het de verschillende procedures ingaan en gaat tzt ook de gemeenteraad er zich over buigen.

Maar voorlopig heeft zich onlangs de nieuwe shop-in-shop winkel Dorp37 in het pand gevestigd en bent u daar nog de komende twee jaar van harte welkom. U kunt bij Dorp37 shop-in-shop terecht voor producten op het gebied van design, fairtrade, cadeaus, interieur en accessoires.

Foto Google Maps.