Datum: 14-04-2021 - 15:50

07
apr
'21
Fractie DOEN! stelt vragen aan college over: TONK regeling gemeente Noordwijk.
Geschreven door Fractie DOEN!

Fractie DOEN! stelt vragen aan college over: TONK regeling gemeente Noordwijk.

Fractie DOEN!: Afgelopen weekend bleek dat de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) landelijk minder vaak wordt aangevraagd dan verwacht. Ook blijken er verhalen te zijn van ondernemers die geen gebruik kunnen maken van de TONK, omdat zij niet aan de voorwaarden zouden voldoen. De fractie van DOEN heeft daarover de volgende vragen...

Vragen fractie Doen!:

Vraag 1.
Hoeveel inwoners van Noordwijk hebben de TONK inmiddels aangevraagd en is dit meer of minder dan verwacht? Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer op 6 april bleek dat de voorwaarden voor het aanvragen van de TONK per gemeente verschillen.

Zo zijn er gemeentes die conform de handreiking en in lijn met de wens van de Tweede Kamer geen partner- en vermogenstoets hebben ingebouwd. Gekeken naar de eisen op de website van de ISD wordt in de gemeente Noordwijk wél een partnertoets en vermogenstoets toegepast.

Vraag 2.
Klopt het dat voor aanvragen in de gemeente Noordwijk een partner- en inkomenstoets gedaan wordt.

Vraag 3.
Waarom is er niet voor gekozen om conform de handreiking de regeling ruimhartiger te organiseren.

Vraag 4.
Hoeveel aanvragen zijn er afgewezen op basis van de partner- of vermogenstoets. De minister van Sociale zaken heeft aan de Tweede Kamer toegezegd om in overleg te gaan met gemeentes die voor de TONK een partner- en of vermogenstoets hanteren met als doel deze zoveel mogelijk te laten vervallen voor ruimhartiger toekenning en om gelijkheid tussen gemeentes te bereiken.

Vraag 5.
Is het college bereid om in het licht van deze berichtgeving de gestelde eisen te heroverwegen?

Namens de fractie Doen!

Astrid Warmerdam