Datum: 14-04-2021 - 17:13

07
apr
'21
Nieuwe basisschool 'De Nieuwe School' start op 1 augustus aan de Viaductweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Nieuwe basisschool 'De Nieuwe School' start op 1 augustus aan de Viaductweg.

Het bestuur van de Sophia Scholen Duin- en Bollenstreek heeft bekend gemaakt dat op 1 augustus 2021 in Noordwijkerhout 'De Nieuwe School' van start gaat. Het is de naam van de nieuwe basisschool aan de Viaductweg op het terrein van de voormalige Ireneschool. Er wordt daarbij een vernieuwend onderwijsconcept gehanteerd. Leerlingen passen de leerstof toe in betekenisvolle projecten...

die een bijdrage leveren aan de samenleving. Verder wordt vanaf groep 1 Engels aangeboden en is er een continurooster waarbij de schooltijd op alle vijf dagen gelijk is. Er zijn geen ‘overblijfjuffen’ van buiten de school; leerlingen zijn de hele schooldag bij een leerkracht.

Net als veel andere scholen in de regio en elders, is De Nieuwe School aan de Viaductweg formeel een dislocatie van een andere school, in dit geval de Prinsenhof. Het betreft echter een volwaardige onderwijsvoorziening voor groep 1 tot en met 8.

De eerste geïnteresseerden hebben zich al gemeld. Van gedwongen uitplaatsing van groepen van de Prinsenhof is geen sprake. Door verwijzingen en vrijwillig overstappen zal de Prinsenhof, met 19 groepen nu overvol, op termijn weer de 17 groepen kennen waarvoor het pand geschikt is.

Mariken Langbroek is de directeur van De Nieuwe School en ze is bezig een team van leerkrachten samen te stellen. De Nieuwe School begint bescheiden met twee of drie noodlokalen aan de Viaductweg, in afwachting van nieuwbouw van voldoende omvang.

Sophia Scholen verwacht zowel leerlingen uit het bestaande dorp als uit In den Houte en Sancta Maria, de twee nieuwbouwwijken aan de noordwestelijke zijde van Noordwijkerhout.