Datum: 11-05-2021 - 06:48
11
apr
'21
Bavo-project Beschut Wonen na 40 jaar bijna ten einde in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Bavo-project Beschut Wonen na 40 jaar bijna ten einde.

In diverse media was deze week te lezen dat GGZ Rivierduinen met 36 cliënten komend najaar gaat verhuizen naar het grotendeels leegstaande Katwijkse verzorgingshuis Salem van zorgorganisatie DSV. De cliënten wonen nu nog in de locatie van GGZ Rivierduinen Beschermd Wonen, in Noordwijkerhout beter bekend als de wijk Beschut Wonen van Sint Bavo. De andere helft van de cliënten...

die dan nog in Noordwijkerhout wonen, wachten op de nieuwbouw die momenteel plaatsvindt aan de andere kant van de Anemoonweg waar het CAT-gebouw van de Bavo heeft gestaan. Hier wordt hard gewerkt aan de bouw van 42 appartementen bestemd voor cliënten van GGZ Rivierduinen, de verwachting is dat het gebouw begin 2021 opgeleverd gaat worden. 

Na het vertrek van de laatste cliënten uit de wijk Beschut Wonen zullen de woningen op termijn dan afgebroken gaan worden en moeten deze plaats gaan maken voor de nieuwe woningen van deelplan Lanen 4 van Landgoed in den Houte.

De wijk Beschut Wonen van de toenmalige Psychiatrisch centrum Sint Bavo werd gebouwd in 1981 en de 40 woningen zijn opgeleverd in 1982/83. In de jaren daarvoor vonden er al grote veranderingen plaats in denkbeelden over de huisvesting van psychiatrische patiënten. Men stapte af van de grote gebouwen waar 60 tot 100 mensen samenwoonden in een paviljoen.

Het was de bedoeling dat de chronische patiënten in groepjes van vijf in één van de 32 woningen met een eigen kamer en een gezamenlijke woonkamer konden samenleven. Daarnaast kwamen er acht woningen voor tweepersoonshuishoudens. Iedere woning kreeg zijn eigen begeleider, in de wijk kwamen o.a. ook een buurtwinkeltje, hobby/klussenruimte, een gezondheidscentrum en met eigen buurthuis/café Het Zwaantje.

Na 40 jaar komt daar in de loop van 2022 een einde aan, wat overblijft zijn de foto's en verhalen die een stukje geschiedenis weer geven van de wijk Beschut Wonen. Foto 1 en 2 zijn kranteninterviews met directeur Jan van der Lande bij de start van van Beschut Wonen en foto 2 is een krantenartikel bij het vijfjarig bestaan van de wijk met interviews van sociaal-psychiatrisch medewerker Harry Kokhuis en psychiater J. Dröes.

Foto's PR van de wijk Beschut Wonen.