Datum: 18-04-2021 - 13:09

01
apr
'21
Vergunning voor vaste standplaats snackkar op de Brink herroepen na toewijzing bezwaren.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Vergunning voor vaste standplaats snackkar op de Brink herroepen na toewijzing bezwaren.

Op 23 april 2020 is er een standplaatsvergunning verleend voor een snackkar op de Brink te Noordwijkerhout en sindsdien is de snackkar in de weekenden daar in bedrijf.  Twee ondernemingen, Alma Vastgoed B.V. en Willemse Horeca, hebben hiertegen een bezwaarschrift ingediend. De commissie bezwaar- en klaagschriften heeft het college van B&W van de gemeente Noodwijk...

geadviseerd om het bezwaarschrift van Alma Vastgoed B.V. toe te wijzen. Het college neemt dit advies over en daardoor wordt de eerder verleende vergunning, aan de eigenaar van de snackkar op de Brink, door het college herroepen en de betreffende aanvraag geweigerd.  

Het bezwaarschrift namens Willemse Horeca heeft het college wel afgewezen, maar dit betekent nog steeds dat de snackkar niet meer op de Brink mag staan.