Datum: 18-04-2021 - 13:15

30
mrt
'21
NoVaTo weer open met kleine tentoonstelling over het bezoek van Sinterklaas aan Noordwijkerhout.
Geschreven door NoVaTo / Oud De Zilck

NoVaTo en Oud de Zilck hebben niet de intentie om bijdrage te leveren aan uitbreiding Museum Noordwijk.

De besturen van Genootschap Oud de Zilck en Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) hebben kennis genomen van de ingezonden brief (dd Noordwijk, 18 maart 2021) van het Genootschap Oud Noordwijk (GON) aan het college en de raads- en commissieleden gemeente Noordwijk betreffende de uitbreiding Museum Noordwijk. In deze brief is sprake dat het GON een museum wil creëren...

waarin het erfgoed van de vier kernen op een interactieve wijze wordt vertoond. Genootschap Oud de Zilck en NoVaTo willen wijzen op een vergadering van 16 feb 2019 waarin de drie betrokken historische verenigingen tot de conclusie zijn gekomen dat elke kern zijn eigen unieke karakter en kenmerken heeft zowel m.b.t. bewoners als de geschiedenis.

Elke vereniging wil het verzamelen, tentoonstellen, onderzoeken, bevorderen van kennis etc. van de lokale geschiedenis in eigen hand houden. In de vergadering van 16 feb 2019 is de afspraak gemaakt dat elke historische vereniging alleen op hun eigen grondgebied actief zou zijn m.b.t. geschiedenis van bijbehorende kern en/of bewoners.

Bewoners die geïnteresseerd zijn in hun eigen geschiedenis willen dit liefst binnen hun eigen buurt bezoeken. Dit overleg en enige presentaties van de toekomstige nieuwbouw door het GON zijn de enige onderlinge contactpunten geweest, hoewel voorgenoemde brief iets anders suggereert.

Genootschap Oud de Zilck en Noordwijkerhout van Toen hebben niet de intentie om een bijdrage aan het nieuwe museum te leveren, omdat dit als ondermijnend wordt zien voor de opkomst van geïnteresseerden t.a.v. eigen inloopochtenden (Oud de Zilck) en/of museum bezoek (NoVaTo).

Th. van Gijlswijk
Voorzitter Genootschap Oud de Zilck

A. Bader
Voorzitter Noordwijkerhout van Toen