19
mrt
'21
College wil niet meewerken aan principeverzoek bouw tijdelijke modelwoning op Bulb Trade Park in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College wil niet meewerken aan principeverzoek bouw tijdelijke modelwoning op Bulb Trade Park.

Er is door een bedrijf een principeverzoek ingediend bij de gemeente Noordwijk voor het realiseren van een tijdelijke modelwoning aan de Herenweg 430 (Bulb Trade Park 2) te Noordwijkerhout. Het betreft een modelwoning ten behoeve van de verkoop van o.a. migrantenstudio’s, studentenstudio’s, starterswoningen en mantelzorgwoningen. Het perceel Herenweg 430 is gelegen binnen het...

wijzigings- en uitwerkingsplan Herenweg 430, vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juni 2017. Hierbinnen hebben de gronden van het perceel de bestemming “Bedrijf” gekregen.

Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor de vestiging van agrarisch aanverwante, niet grondgebonden bedrijven, met een milieubelasting van ten hoogste cat. 3.2 van de staat van bedrijfsactiviteiten. Daarnaast ligt het bedrijventerrein in het buitengebied van Noordwijkerhout en valt als zodanig onder de ISG.

Het plaatsen van een modelwoning is in strijd met het geldende bestemmingsplan, aangezien het hier niet een agrarisch aanverwant bedrijf betreft. De aanwezigheid van een modelwoning past dan ook niet in de bedrijvigheid die toelaatbaar wordt geacht voor het bedrijventerrein.

Dit terrein is aangewezen voor agrarische handels- en exportbedrijven en agrarische toeleveranciers. Ook bij de herstructurering van het buitengebied komt hier, naar verwachting, geen verandering in.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Foto PR.