19
mrt
'21
Kosten realisatie beweegtuin Pilarenlaan bijna € 100.000,- in Noordwijkerhout.
Geschreven door College van B&W

Kosten realisatie beweegtuin Pilarenlaan bijna € 100.000,-.

Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad: In de raadsvergadering van 14 juli 2020 heeft u als gemeenteraad een motie van NZLokaal en Doen! aangenomen om de oorspronkelijke plannen van een beweegtuin aan de Pilarenlaan naast Puyckendam te realiseren. De plannen voor de beweegtuin zijn voortgekomen uit een burgerinitiatief in 2018, maar zijn door de fusie wat naar de achtergrond geraakt...

In de motie vraagt u naast het realiseren van de beweegtuin ook om te onderzoeken of er op andere plaatsen in de gemeente ook beweegtuinen gerealiseerd kunnen worden. De huidige ontwikkelingen in de samenleving tonen aan hoe kwetsbaar we zijn en dat het juist nu van belang is om te bewegen en fit te blijven.

De beweegtuin zorgt ervoor dat iedereen, jong, oud en op ieder moment van de dag buiten kan bewegen en ontmoeten. Om deze reden hebben wij dinsdag 16 maart jl. besloten om samen met de initiatiefnemers de oorspronkelijke plannen van de beweegtuin weer op te pakken.

De kosten van de beweegtuin zijn geraamd op € 98.938,-. Binnen de investeringen is hiervoor een bedrag van € 35.000,- aanwezig. Voor het aanvullende krediet wordt de post structureel onvoorzien aangewend en verantwoording hiervan vindt plaats in de voorjaarsnota.

Op uw vraag of er op andere plekken beweegtuinen kunnen worden gerealiseerd hangt af van wie op dit moment de sporters en bewegers in de openbare ruimte zijn en wat hun behoeften zijn. In het ontwikkeling zijnde sportbeleid wordt hier dieper en breder op in gegaan. Wij zullen u als gemeenteraad hier nader over informeren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Foto PR.