Datum: 31-03-2023 - 18:03
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

19
mrt
'21
WW-uitkeringen Holland Rijnland: lichte daling in februari, stijging 26,4% t.o.v. 2020. (cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

WW-uitkeringen februari Holland Rijnland: lichte daling t.o.v. januari, stijging 26,4% t.o.v. 2020. (cijfers per gemeente)

De zorgsector biedt volop kansen voor werkzoekenden. Het aantal vacatures voor zorgberoepen nam in Holland Rijnland in 2020 weliswaar af, maar veel minder sterk dan het gemiddelde over alle beroepen. Tegen de algehele trend in daalde bovendien het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan werkzoekenden met een zorgberoep. De vandaag verschenen barometer Zorg van UWV...

brengt ontwikkelingen binnen de sector in beeld en laat zien waar zich kansen voordoen. 

In 2020 ontstonden er in Holland Rijnland gemiddeld genomen 15,9% minder vacatures dan in 2019. Het aantal WW-uitkeringen nam tussen februari 2020 en februari 2021 toe met 26,4%. Voor zorgberoepen was de ontwikkeling een stuk minder ongunstig.

Het aantal ontstane vacatures voor zorgfuncties nam weliswaar eveneens af, maar slechts met 3,6%. En het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan werkzoekenden afkomstig uit de zorg nam in een jaar tijd zelfs licht af (-0,8%).

De UWV Arbeidsmarktprognose 2021 voorziet voor zorg & welzijn tussen 2019 en 2021 een landelijke werkgelegenheidsgroei van 65.000 banen, tot een totaal van ruim 1,7 miljoen. Voor alle sectoren samen wordt tegelijkertijd juist banenkrimp verwacht.

UWV, gemeenten, brancheorganisaties, zorgwerkgevers en opleiders werken daarom samen om zij-instroom te bevorderen en zo tekorten met overschotten te verbinden.

‘Coronabanen’ in Holland Rijnland
Zorginstanties kunnen subsidie krijgen van de overheid om tijdelijk personeel in te zetten op ondersteunende functies. Zo ontstaan ‘coronabanen’ die aanvullend zijn op de normale formatie, zoals: gastvrouw/-heer, zorgbuddy ADL–ondersteuner, welzijnsondersteuner, zorgmedewerker, ondersteuner veiligheid.

“Werkgevers in de zorg maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid om personeel in te zetten voor ondersteunende functies. Medewerkers kunnen laagdrempelig instromen. Hierdoor kan de nieuwe medewerker kennismaken met de zorg en bij interesse doorstromen naar bijvoorbeeld een bbl-opleiding verzorgende IG.

Vanuit WSP Holland Rijnland ondersteunen wij de werkgever door het aanleveren van mogelijk geschikte kandidaten uit andere sectoren.” Aldus Jan Wassenaar, senior adviseur werkgeversdiensverlening UWV.

Van 22 t/m 27 maart is er de landelijke Ontdek de Zorgweek die de sector ieder jaar organiseert. Tijdens deze week worden verschillende initiatieven ontplooid om zij-instromers en herintreders te interesseren voor een zorgberoep en zo de vele openstaande vacatures voor kansberoepen te vervullen.

Voor mensen die een baan zoeken kunt u kijken op onze vacaturepagina, klik hier.

Bron cijfers UWV.