17
mrt
'21
Lijst Salman stelt vragen aan college over: Adopteren van een ondergrondse afvalcontainer.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Lijst Salman stelt vragen aan college over: Adopteren van een ondergrondse afvalcontainer.

Lijst Salman: De gemeente Noordwijk krijgt maandelijks veel meldingen binnen over ondergrondse afvalcontainers die klemmen of omringd zijn door vuilniszakken. Het zou fijn zijn als inwoners de mogelijkheid krijgen een afvalcontainer te adopteren. Hierdoor kan in gaten gehouden worden of het vuilnis nog in de container past en of er zwerfafval ligt. De gemeente kan ingeseind worden bij eventuele problemen...

Dragers van de afvalsleutel kunnen zelf klemmende afvalcontainers openmaken en daarmee een hoop problemen verhelpen. Nu duurt het vaak twee à drie dagen voordat het probleem verholpen is.

Met dit idee hoopt Lijst Salman Noordwijk dat de hoeveelheid zwerfafval op straat en het aantal klachten bij de gemeente afneemt. Daarnaast brengt het volgens ons ook andere positieve effecten met zich mee.

Inwoners krijgen een stukje eigenaarschap over hun woonwijk. Hierdoor ga je je verantwoordelijk voelen voor je leefomgeving. Een schone gemeente Noordwijk is een veilige gemeente waar mensen elkaar misschien sneller ontmoeten.

Vragen Lijst Salman:

Vraag 1.
Is het in de gemeente Noordwijk mogelijk om als bewoner een ondergrondse afvalcontainer in de openbare ruimte te adopteren?

Vraag 2.
Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend is, is het college bereid het voorstel van Lijst Salman Noordwijk over te nemen?

Vraag 3.
Indien het antwoord op vraag 1 positief is, is het college bereid om de bestaande contactmomenten met betrokken bewoners aan te wenden om te vragen of zij bereid zijn een ondergrondse container te adopteren?

Vraag 4.
Is het college bereid in de externe communicatie aandacht te besteden aan het adopteren van een afvalcontainer en wat het betekent om adoptant te zijn?

Kim van Eeden
Frans van Kouwen

Lijst Salman Noordwijk

Redactie BON: zie voorbeeld van stad  Rotterdam.

Foto PR.