16
mrt
'21
'Regio heeft GOM en ISG hard nodig', Duin- en Bollenstreekgemeenten in gesprek met Vrije Ondernemers Noordwijk.
Geschreven door Duin- en Bollenstreekgemeenten

'Regio heeft GOM en ISG hard nodig', Duin- en Bollenstreekgemeenten in gesprek met Vrije Ondernemers Noordwijk.

De Duin- en Bollenstreekgemeenten staan opnieuw ferm achter de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en de rol van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. De regio heeft beide hard nodig om 2.625 hectare 1e klas bollenareaal te behouden. De Duin- en Bollenstreek gemeenten en de Vrije Ondernemers Noordwijk zijn in gesprek over de uitvoering...

van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en de rol van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. De discussie startte vorig jaar. De Vrije Ondernemers Noordwijk stuurden de gemeenten november 2020 een brief met het rapport ‘Duin- en Bollenstreek 2020+’. Hoe de Vrije Ondernemers Noordwijk oordelen klopt niet. Het voortbestaan van 2.625 hectare 1e klas bollenareaal staat op het spel.

Brief
Wij herkennen ons niet in uw kritiek, integendeel. De doelstellingen van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport worden ook breed gesteund door de bij de Greenport Duin- en Bollenstreek betrokken stakeholders en dat geldt ook ten aanzien van het functioneren van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.

Dat was ook 1 van de conclusies uit de evaluatie die ten grondslag lag aan de integrale herziening van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport eind 2016, zo geven de gemeenten aan.

Tegengaan verrommeling
De gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen onderschrijven daarmee nog eens de verantwoordelijkheid van de Greenportgemeenten bij de uitvoering van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en de rol van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. De ontwikkelingsmaatschappij draagt bij aan het opruimen van verrommeling in het landelijk gebied.

Behouden van het bollenareaal
Maar boven alles bestrijden de gemeenten de stelling dat er onder toezicht van de ontwikkelmaatschappij ‘lukraak’ in de Duin- en Bollenstreek wordt gebouwd. De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en Greenport Ontwikkelingsmaatschappij leveren positieve bijdragen aan het herstel van het open bollenlandschap. Ze maken daarbij nog de volgende opmerking.

De bouw van Greenportwoningen, maar ook de bollengrondcompensatie, zijn overigens geen doelen op zich maar instrumenten om doelen te bereiken, namelijk de integrale herstructurering van de Greenport Duin- en Bollenstreek en als onderdeel daarvan het behoud van 2.625 hectare 1e klas bollenareaal.

Lees ook de brief ‘VON Herstructurering Duin- en Bollenstreek’

Lees ook de ‘Bijlage bij brief VON’