17
mrt
'21
Verslag raadsvergadering 24 november met o.a. kinderburgemeester, afval, Welzijnsplein-Dierenhoeve, APV, carbid schieten, bijen, houtstook.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Twee van de acht actuele moties aangenomen. (nieuwe locaties moestuinen, noordelijke ontsluiting Bollenstreek)

Op dinsdag 16 maart 2021 vond er een digitale gemeenteraadsvergadering plaats van de gemeente Noordwijk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener van de motie kan zijn motie mondeling toelichten, daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen....

Ze geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen. Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente, dat is het college van burgemeester en wethouders. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

Actuele moties ingediend tijdens gemeenteraadsvergadering 16 maart 2021 en de uitslagen van de stemming.

8.a
Actuele motie lid Brouwer (NZLokaal) over nieuwe locaties voor moestuinen.
Stemmen voor: 21
Stemmen tegen: 6
Motie: aangenomen

8.b
Actuele motie lid Warmerdam (DOEN!) over toekomstbestendige huisvesting De Schelft.
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: geen steun voor de motie, fractie Doen! houdt de motie aan.

8.c
Actuele motie lid De Moor (Bruisend Noordwijk) over Paardenweitjes en volkstuinen "Waarom weg?"
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: geen steun voor de motie, fractie Bruisend Noordwijk houdt de motie aan.

8.d
Actuele motie leden Gutlich (D66) en Warmerdam (Doen!) inzake Noordelijke Ontsluiting Bollenstreek.
Stemmen voor: 26
Stemmen tegen: 1
Motie: aangenomen

8.e
Actuele motie lid Gutlich (D66) inzake Communicatie en participatie bouwplan Maarten Kruytstraat Noordwijk.
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 17
Motie: afgewezen

8.f
Actuele motie leden Visser-Danser (PUUR) en Koppel (GroenLinks) over Rolstoelvriendelijke strandlocatie Noordwijk.
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: geen steun voor de motie, fractie PUUR houdt de motie aan.

8.g
Actuele motie lid Koppel (GroenLinks) over Coalition of the Willing (vluchtelingenkinderen).
Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 17
Motie: afgewezen

8.h
Actuele motie lid Gutlich (D66) e.a. inzake Meer Ruimte voor Tiny Houses.
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 19
Motie: afgewezen

Terugkijken
U kunt de bespreking van de moties in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken bij punt 8.