15
mrt
'21
Gemeenten lopen 236 miljoen aan toeristenbelasting mis, gemeente Noordwijk € 1.504.398.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Niet alleen toeristen betalen toeristenbelasting in de gemeente Noordwijk.

Op 2 maart 2021 werd in de commissievergadering van Bestuur, Middelen en Economie de Nota Lokale Heffingen behandeld. Tijdens de behandeling is er een vraag gesteld en die het college toen niet gelijk kon beantwoorden. Onlangs kreeg de gemeenteraad antwoord op hun vraag van het college van B&W. Vraag: Waarom is ervoor gekozen een toeristenbelasting op te leggen voor arbeidsmigranten?

In de voormalige gemeente Noordwijkerhout werd dit niet geheven. Waarom is ervoor gekozen om dit te gaan heffen en hoeveel geld is hiermee gemoeid?

Antwoord:
Hoewel de term toeristenbelasting doet vermoeden dat deze belasting wordt geheven van toeristen, wordt deze belasting geheven voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen, die niet als ingezetene in de Basisregistratie personen van de gemeente zijn ingeschreven.

De belastingplicht geldt dus niet alleen voor toeristen maar ook voor personen die tegen betaling verblijf houden in de gemeente, zoals bijvoorbeeld arbeidsmigranten.

In de 'oude' gemeente Noordwijk was sprake van zogenaamde Polenhotels. Deze voormalige hotels werden door de uitzendbureaus gehuurd om TAMOES (tijdelijke arbeidskrachten uit Oost Europese landen) te huisvesten.

Met de uitzendbureaus is destijds een afspraak gemaakt dat zij voor het aanbieden van verblijf tegen betaling een toeristenbelasting verschuldigd waren. Het bedrag dat gemoeid was met dit onderdeel van de toeristenbelasting bedroeg ongeveer € 25.000,--.

Gelet op de aanzienlijke opbrengst toeristenbelasting is besloten om ook in de nieuwe gemeente Noordwijk de TAMOES in de toeristenbelasting te betrekken.