Datum: 11-05-2021 - 06:54
14
mrt
'21
Motie NZLokaal: Nieuwe locaties voor moestuinen in Noordwijkerhout, Noordwijk en De Zilk.
Geschreven door Meerlanden

Motie NZLokaal: Nieuwe locaties voor moestuinen.

De fractie van NZLokaal roep in een motie het college van B&W van de gemeente Noordwijk op, om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor locaties voor nieuwe moestuincomplexen of uitbreiding van bestaande complexen, zowel op gemeentegrond als op particuliere grond. En de raad over het resultaat van dit onderzoek voor het einde van dit jaar te informeren...

ACTUELE MOTIE LID Brouwer (NZLokaal) over nieuwe locaties voor moestuinen

De gemeenteraad van Noordwijk;

In vergadering bijeen op dinsdag 16 maart 2021;

Constaterende dat:
* Er steeds meer locaties met moestuinen de laatste jaren zijn verdwenen in onze gemeente;
* De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) niet voorziet in het bestemmen van grond in het buitengebied voor moestuinen;
* De teelt en consumptie van biologische geteelde groenten een steeds grotere vlucht nemen en mensen dit graag zelf willen verbouwen om zo aan hun zelfgekweekte, gezonde en verantwoorde voeding en dagelijkse vitamines te komen;
* Het houden van moestuinen van ouders op kinderen worden overdragen daarmee een grote educatieve rol kan spelen;
* Het houden van moestuinen in deze streek gebruikelijk was en er door bollentelers vaak kleine hoekjes land werden gebruikt voor een moestuin;

Overwegende dat:
* Tuinieren een gezonde wijze van ontspanning is die mens en geest jong houdt;
* Er op moestuincomplexen met meerdere tuinen het 'moestuinieren' ook een sociale rol vervult en waar kennis kan worden gedeeld;
* Het telen van eigen biologische groenten aansluit bij de status van Noordwijk als gezonde gemeente;
* Noordwijk in het verleden beroemd was voor zijn groente- en kruidenteelt, en als centrum van de Nederlandse aspergeteelt;
* Het college in zijn brief van 11 november jl. onderkent dat er een maatschappelijke behoefte is aan moestuinen, wat ook blijkt uit de wachtlijst die de gemeente heeft voor gegadigden voor de moestuinen op gemeentegrond en de wachttijd anderhalf tot twee jaar is;
* Ook moestuinen op particuliere grond in de maatschappelijke behoefte hieraan voorzien;

Verzoekt het college:
* Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor locaties voor nieuwe moestuincomplexen of uitbreiding van bestaande complexen, zowel op gemeentegrond als op particuliere grond;
* De raad over het resultaat van dit onderzoek voor het einde van dit jaar te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Richard Brouwer
Fractie NZLokaal

Foto Google Maps > Voormalig moestuincomplex hoek aan de Van der Weijdenlaan / Gooweg.