Datum: 25-06-2021 - 15:03

09
mrt
'21
Victorschool coronasneltestlocatie voor medewerkers onderwijs en kinderopvang in Noordwijkerhout.
Geschreven door GGD Hollands Midden

Victorschool coronasneltestlocatie voor medewerkers onderwijs en kinderopvang.

GGD Hollands Midden vindt het belangrijk om medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang de mogelijkheid te bieden om dichtbij, snel en betrouwbaar getest te kunnen worden op corona om zo verspreiding van het virus te voorkomen. Eerder opende de GGD Hollands Midden een sneltestlocatie op een school in Waddinxveen. Dit bleek in een behoefte te voorzien....

De komende weken openen we daarom nieuwe sneltestlocaties. De eerstvolgende locatie wordt dinsdag 9 maart geopend op de Victorschool (onderdeel van Sophia Scholen) in Noordwijkerhout, gemeente Noordwijk.

Op deze locatie is het in eerste instantie mogelijk voor álle medewerkers van het primair- en voortgezet onderwijs en kinderopvang die werken in de plaatsen Noordwijkerhout en De Zilk, om zich te laten testen op het coronavirus. Zij kunnen zich zonder afspraak voor aanvang van de werkdag laten testen.

De GGD gebruikt een antigeensneltest, zodat de uitslag na 15 minuten bekend is. De locatie is zo opgezet dat we op een verantwoorde manier kunnen werken, rekening houdend met alle coronamaatregelen.

Als alles goed verloopt, dan breiden we de doelgroep uit naar hen die werkzaam zijn in de gemeente Noordwijk. Scholen en kinderopvanglocaties ontvangen bericht van de GGD HM als hun medewerkers in aanmerking komen.

Ervaring met sneltesten
GGD HM heeft al langere tijd positieve ervaring met sneltesten. De mogelijkheid om een sneltest te doen kan sinds januari op afspraak, op de GGD testlocatie in Leiden (Verbeekstraat).

Alle medewerkers uit de regio in het primair- en voortgezet onderwijs en de kinderopvang kunnen hier nog steeds terecht. Met de opgedane kennis bieden we nu de sneltest dichter bij de doelgroep aan én voor aanvang van de werkdag.

Waarom inzet van sneltesten?
Nu de scholen en kinderopvangcentra weer geopend zijn, staan onderwijs- en pedagogisch medewerkers regelmatig voor een dilemma. ‘Mijn klachten kunnen passen bij corona. Ik blijf thuis en laat mij testen, want ik wil geen risico nemen. Het gevolg is dat mijn klas geen leraar heeft vandaag en misschien ook morgen, want de uitslag heb ik niet meteen.’

Het doel is dan ook door middel van sneltesten die laagdrempelig worden aangeboden direct duidelijkheid te geven over de besmettelijkheid van deze persoon en op die manier de verspreiding van het virus te voorkomen. Daarmee dragen we ook bij aan de continuïteit van het onderwijs en de kinderopvang en hopen we rust te brengen bij ouders, onderwijspersoneel en medewerkers kinderopvang.