Datum: 25-09-2023 - 01:59
05
mrt
'21
College beantwoordt vragen Fractie-DOEN! over: gevaarlijke situatie (overvliegende ballen, verlichting) Zanderij in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Ballen en zand worden niet goed tegengehouden op sportpark De Boekhorst.

In mei 2020 werd door het college een aanvullend krediet van bijna € 900.000,- aan de raad gevraagd, voor de realisering van o.a. het nieuwe fietspad langs de Zanderij en Sportpark De Boekhorst en een verhoging van de ballenvangers ter plaatse. Het werd al vrij snel duidelijk dat deze te laag waren en dat daardoor de ballen er te makkelijk overheen gingen....

De veiligheid van het verkeer op de Zanderij kwam hiermee in het geding. Het verhogen van de ballenvangers bracht meer dan € 100.000, extra kosten met zich mee. Het fietspad is ondertussen aangelegd en vervolgens zouden de ballenvangers opgehoogd gaan worden. 

De heer van Tol van de fractie van PUUR had tijdens de commissievergadering van Ruimte op donderdagavond, een tweetal vragen aan wethouder Sjaak van den Berg over het fietspad en de ballenvangers.

Hij constateerde bij een inspectierondje fietsen door o.a. Noordwijkerhout dat langs het sportpark er al wel extra staanders in de bestaande constructie van de ballenvangers waren aangebracht, maar dat het geheel zelf nog niet is verhoogd.

Met het oog op de voortdurende potentieel gevaarlijke situatie van overvliegende ballen, nu de jeugd gelukkig weer mag sporten, is de vraag aan de wethouder of de aanpassing op korte termijn nog gaat plaatsvinden? 

Zijn tweede vraag ging over de mooie aanwinst van het nieuwe fietspad langs het sportpark en de Zanderij. Het grenst op sommige punten wel heel dicht tegen de ballenvang-constructie, met name aan de zijde van de Herenweg. Het steile talud kalft met regenval schijnbaar zeer gemakkelijk af en zorgt daarbij voor overlast op de nieuwe bestrating van het sportpark.

De vraag aan de wethouder van de heer van Tol was dan ook: Is er bij de aanleg van het fietspad wel voldoende rekening gehouden met het steile talud op genoemde plek en de constructie om daar regenoverlast adequaat op te vangen? Kunt u er tijdens de lopende renovatie extra aandacht aan geven, en het probleem oplossen?

Bij de eerste vraag kon wethouder Van den Berg aangeven dat de extra aangebrachte staanders zijn geplaatst, omdat het hekwerk wat door de aannemer geplaatst is niet stevig genoeg staat bij harde wind. Vlak achter dit hekwerk gaat de aannemer eind van deze maand starten met het plaatsen van de 10 meter hoge ballenvangers.

Bij de tweede vraag gaf de wethouder aan dat de projectleiders van de gemeente het euvel van afkalving van zand bij regenval ook al hadden geconstateerd. Er zijn al wat extra banden en kolken geplaatst en eigenlijk moet het gras gaan groeien zodat dit het zand kan gaan vasthouden.

Maar men gaat de komende weken wel met een voorlopig technische oplossing aan de gang om het afkalven van grond/zand tegen te gaan.