Datum: 14-04-2021 - 15:21

03
mrt
'21
Steeds groter draagvlak voor (gedeeltelijk) afschaffen van hondenbelasting. in Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Steeds groter draagvlak voor (gedeeltelijk) afschaffen van hondenbelasting.

In de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie kwam de hondenbelasting opnieuw weer eens ter sprake bij het behandelen van het raadsvoorstel Nota Lokale Heffingen. Meerdere politieke fracties gaven afgelopen dinsdagavond aan dat men steeds moeite heeft met de hondenbelasting of de hoogte daarvan, waaronder Lijst Salman Noordwijk, D66 en PUUR....

De heer de Moor van Bruisend Noordwijk gaf aan dat de discussie over hondenbelasting, wellicht wordt ingehaald door de inzet van oud-inwoner van Noordwijkerhout Gary Yanover. Hij heeft het na 7 jaar voor elkaar gekregen dat dit onderwerp na de verkiezingen in de 2e kamer behandeld gaat worden.

VVD-er Bas Knapp wil daar niet op wachten en kondigde aan dat de VVD-fractie een motie op de eerst volgende gemeenteraadsvergadering zal indienen. Hij proeft op dit moment meer draagvlak voor zijn eerder al ingediende motie tijdens de begrotingsbehandeling.

In de motie zal aan de gemeenteraad gevraagd gaan worden om het bedrag van de hondenbelasting te verlagen naar het niveau, dat de opbrengsten net zo hoog worden als de kosten die de gemeente er voor maakt met handhaving, onderhoud van hondenpoepbakken en het beschikbaar stellen van poepzakjes.

De heer de Moor herinnerde nog even de heer Knapp aan het voornemen van o.a. zijn fractie om in deze coalitieperiode de hondenbelasting af te bouwen tot nul. Dat gaat de VVD nu iets te ver op dit moment omdat dit te veel financiële consequenties heeft voor de begroting en er toch ook kosten worden gemaakt.

Hij adviseerde de fractie van Bruisend Noordwijk om met een motie te komen voor een totale afschaffing van de hondenbelasting. Wethouder Roberto ter Hark liet weten dat het college natuurlijk met de motie instemt als een raadsmeerderheid daar voorstander van is.

Er staan nog vragen open van de Fractie Bruisend Noordwijk en deze zijn nog niet beantwoordt door het college.