Datum: 17-10-2021 - 02:17
27
feb
'21
Vastenactieproject 2021 Parochie Sint Maarten helpt jonge mensen in Zambia in Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen.
Geschreven door Parochie Sint Maarten

Vastenactieproject 2021 Parochie Sint Maarten helpt jonge mensen in Zambia.

Het Vastenactieproject 2021 richt zich dit jaar op projecten in Zambia waarbij jonge mensen de kans krijgen op vakonderwijs zodat ze een eigen bedrijfje kunnen beginnen. De parochie Sint Maarten steunt deze projecten tijdens de Vastentijd. Patrick Siluyele verloor zijn vader op heel jonge leeftijd en moest van school om geld te verdienen voor moeder en broers en zussen....

De zusterorde van het Heilig Hart in Mbala heeft de jongen opgenomen een centrum voor wees- en kwetsbare kinderen en hem naar school gestuurd. Dankzij de opleiding is Patrick kleermaker geworden en weet hij bijvoorbeeld hoe hij groente moet verbouwen.

De vader van Zewelanji Namutanda stierf ook heel jong. Ook zij werd opgenomen in het HID-project van de zusters van het Heilig Hart. HID staat voor Households In Distress, dit project richt zich met name op gezinnen die het moeilijk hebben.

Door de steun in de vorm van eten en opleiding worden jonge mensen in staat gesteld later in het eigen onderhoud te voorzien. Zewelanji wil zelfs met haar eigen bedrijfje mede voor haar moeder en broers gaan zorgen.

Zonder goede opleiding leven deze mensen, ondanks dat ze werk hebben, in armoede. Het project van de Vastenactie heeft er voor gezorgd dat vierduizend mensen een gedegen beroepsopleiding konden volgen en kregen ruim tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs.

De Vastenactiecampagne heeft tot doel om nog meer mensen een steuntje in de rug te geven. Daarmee kunnen ze op eigen benen staan, voor hun familie zorgen en een rol spelen in de lokale gemeenschap.

De parochie is zich ervan bewust dat niet iedereen naar de kerk kan komen vanwege de Coronamaatregelen. Als dat zo is, kunt u uw bijdrage overmaken op rekening nummer NL82 INGB 0000 1289 12 van de Parochie Sint Maarten onder vermelding van “Vastenactie 2021”.