Datum: 25-06-2021 - 15:16

26
feb
'21
Corona-noodfonds gemeente Noordwijk (€ 1.560.000,-) is klaar voor gebruik. (update)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College vraagt raad om snel in te stemmen met verordening corona-noodfonds. NOV en ondernemer sturen brandbrieven.

> Nieuwsitem college B&W: Het college stelt de raad voor om de verordening “Corona noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2021” vast te stellen. De laatste stap. Daarna kan het fonds starten. De lokale overheid als steunpilaar van de lokale economie. Schrijnende verhalen: Vanuit de Noordwijkse ondernemers zijn veel signalen gekomen dat....

de maatregelen vanuit het Rijk niet voldoende zijn. Het water staat veel ondernemers aan de lippen. Veel raads- en collegeleden kennen uit eerste hand de schrijnende verhalen. Het gemeentebestuur wil dan ook de ondernemers binnen de gemeente Noordwijk steun bieden in de vorm van een financieel vangnet daar waar onvoldoende of geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande steunmaatregelen.

Geen staatssteun
Het college gaf dinsdag 23 februari groen licht voor de verordening ‘Corona noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2021’. Daarin staan de spelregels voor de ondersteuning. De regels moeten kloppen. Hulp mag geen staatssteun zijn of oneerlijk uitpakken voor concurrenten. De gemeenteraad is aan zet om de verordening goed te keuren. Dat moet geen probleem zijn. Het geld staat klaar. De gemeenteraad heeft op 16 december 2020 € 250.000,- gereserveerd.

Snel starten nu
Als de raad instemt met de verordening dan kan het fonds starten. Individuele ondernemers kunnen bij de gemeente vervolgens een beroep doen op noodsteun. De gemeente doet wat meer. Wethouder Roberto ter Hark die in de gemeente gaat over Economie, Toerisme en Cultuur: “Dit is een vangnet om hulp te bieden bij acute, financiële problemen, als gevolg van de COVID-19 maatregelen.”

Uitstel van belastingen
Net als vorig jaar, biedt het college ondernemers uitstel van betaling voor hun ozb-aanslag. Dit geldt ook voor de specifieke bijdragen van de ondernemers die onderdeel zijn van de Bedrijven Investeringszones. De verschillende zones ontvangen wel het voorschot van de gemeente, zodat zij hun geplande activiteiten en investeringen kunnen uitvoeren. Ondernemers hoeven in 2021 ook geen precario te betalen voor hun terrassen, standplaatsen en uitstallingen.

Ook bovenlangs
Maar er kan meer. Zomer 2020 lanceerde Noordwijk Marketing een campagne om mensen te verleiden tot een verblijf aan de kust. Dat spoor wordt ook gevolgd om de impact van de COVID-19-voorschriften zo klein mogelijk te houden. Ook dit jaar treffen Noordwijk Marketing en de gemeente in samenspraak met de ondernemers voorbereidingen om in te kunnen spelen op eventuele versoepelingen van de maatregelen en tegelijkertijd Noordwijk verantwoord open te laten gaan.

Campagnes
“Campagnes uit het verleden zijn succesvol gebleken. Daar gaan wij mee verder. Waar we kunnen, investeren we graag in het op de kaart zetten van Noordwijk. Bij bezoekers en eigen inwoners. Bijvoorbeeld om Nederlanders verantwoord naar Noordwijk te krijgen voor een kort of langer verblijf, maar ook door lokale bestedingen bij onze eigen winkeliers te stimuleren”, aldus wethouder Ter Hark.

Burgemeester & Wethouders gemeente Noordwijk.

> Brandbrief Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV).
De Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) heeft een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad. Daarin benoemen ze de uitzonderlijke zorgen betreffende de corona-ontwikkelingen en het noodfonds voor commerciële partijen. 

De gevolgen zijn niet te overzien en bij veel ondernemers staat het water inmiddels aan de lippen. Al vele weken moeten gezonde bedrijven de deuren gesloten houden terwijl de kosten gewoon doorlopen. De landelijke overheid heeft verschillende financiële noodvoorzieningen opgetuigd maar dat dekt niet alle kosten, het is bij lange na niet genoeg. 

De NOV worstelt al enige tijd met de vraag waar en hoe de gemeente de getroffen ondernemingen additioneel kan ondersteunen. De gemeente heeft zeker de ambitie om een actieve rol te spelen in het vrijmaken van gelden en het creëren van verschillende potten met coronabudgetten, met als doel zoveel mogelijk getroffen ondernemers te ondersteunen. Commerciële partijen hebben het echter moeilijk om aanspraak te kunnen maken op deze gelden.

Leden van de NOV zijn gevraagd om met punten te komen die aan de gemeente voorgelegd kunnen worden om voor 2021 de lasten wat te verlichten en het ondernemen iets makkelijker te maken wanneer dat weer kan.

Een aantal punten zijn om bijvoorbeeld het precario op terrassen en uitstalling niet alleen in 2021 maar ook in 2022 kwijt te schelden, heroverweging WOZ-waarde, flexibeler omgaan met ‘buitenverkoop’ en uitbreiding TONK/TOZO regeling. 

Klik hier om de gehele brief te lezen met alle aangedragen punten door het NOV.

De NOV waardeert de wijze waarop het afgelopen jaar contact is geweest met de gemeente maar zien ondanks de goede bedoelingen te weinig concrete oplossingen die ondernemers in de moeilijke tijden kunnen helpen. Zij willen er dan ook voor zorgen dat in 2022 terug gekeken kan worden op een zeer intensieve periode maar niet als een periode die de gemeente Noordwijk voorgoed verandert heeft. 

Noordwijkse Ondernemers Vereniging

> Brandbrief Noordwijkse Ondernemer.
Ik ben ondernemer in de gemeente Noordwijk en getroffen door de coronacrisis. Deze week ontvang ik twee brieven vanuit de overheid. De eerste brief geeft aan dat de TVL-steun die is toegezegd op 9 december voorlopig niet wordt uitbetaald. Tussen maart en uiterlijk half april krijgen we weer bericht en de uitbetaling volgt binnen 16 weken (dus augustus). In eerdere e-mails was toegezegd dat dit bedrag eind februari overgemaakt zou worden.

De tweede brief is van de gemeentelijke belastingen over 2020. Hiervoor had de gemeente in eerste instantie uitstel verleend. In oktober is er nog een herinnering gestuurd, maar nu vind de gemeente dat er echt betaald moet worden. Binnen 14 dagen, anders volgt een boete.

Vorige week heb ik al contact gehad met de gemeente en toen zei de ambtenaar letterlijk “Wij hebben als gemeente al flink meegedacht door u uitstel te verlenen en de kans gegeven in termijn te betalen. Dus u bent gewoon verplicht te betalen.”

Maar beste gemeente…..ik kan geen omzet draaien vanwege beperkingen vanuit de overheid. De toegezegde steun blijft achterwege en is al verre van 100%. Hoe verwacht de gemeente dan ineens dat deze rekeningen wel betaald worden?

Een Noordwijkse ondernemer. (naam bekend bij BON)