Datum: 13-08-2022 - 02:30
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
25
feb
'21
‘Het Javaanse vrouwtje van Noordwijkerhout’ overhandigt boek van haar zoon Erik Becking aan 2e Kamerlid Julius Terpstra.
Geschreven door Sebastiaan Duivenvoorde

‘Het Javaanse vrouwtje van Noordwijkerhout’ overhandigt boek van haar zoon Erik Becking aan 2e Kamerlid Julius Terpstra.

Coronamaatregelen maakten meer niet mogelijk, dus geen pers en publiek. Maar Julius keek naar wat wèl kon. Moeder en zoon, Julius en Sebastiaan als fotograaf. Èn de meest symbolische plek ever! Op maandag 22 februari hebben schrijver en oud-Noordwijkerhouter Erik Becking en zijn moeder Stans Marks, ook bekend als ‘Het Javaanse vrouwtje van Noordwijkerhout’...

zijn boek “TUSSEN TWEE VUREN” aan CDA Tweede Kamerlid Julius Terpstra aangeboden. Plaats van handeling was het graf van Karel Becking. Het magisch moment vond daardoor plaats in aanwezigheid van de twee hoofdrolspelers uit het boek: Stans Marks boven… en Karel Becking onder de grond.

Erik’s boek beschrijft in romanvorm de levens van zijn Indische familie ten tijde van de oorlog met Japan, de daaropvolgende 'Bersiap', de bloedige Indonesische Onafhankelijkheidsstrijd en hun vlucht naar en opbouw van Nieuw-Guinea.

Voor Indo’s was deze oorlog niet simpel ‘Wit tegen Bruin’, maar, vanwege de verwevenheid met beide kanten, zeer verwarrend. Het was een moeilijke, wrede strijd waarin broers en neven tegenover elkaar stonden, vochten voor hun leven en constant werden gekweld over de juistheid van hun eigen keuzes.

Erik Becking:
“Ik sta zeer kritisch in het huidige publieke debat en onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië. De toon gaat veel te veel langs de huidige meetlat van goed en fout, beperkt zich slechts tot een deeltje van de militaire component en heeft te weinig oog voor de complexiteit van de grootse geboorte van Indonesië. In mijn boek probeer ik de geschiedenis van meerder kanten te belichten en te laten zien dat deze niet zo simpel en nog lang niet over is.”

Julius Terpstra:
“Ik wil Erik heel hartelijk bedanken voor het boek en ga deze zeker met veel aandacht lezen. Als historicus weet ik hoe mooi maar anderzijds hoe lastig het is om geschiedenis op waarde te schatten. Ik heb zeer veel waardering voor het feit dat Erik Becking zijn familiegeschiedenis opschrijft. Het is goed dat zowel in de publieke opinie als in de politiek aandacht blijft voor zowel de Indische geschiedenis als de Indische kwestie.“

Er zijn van de ‘eerste druk’ van het boek ‘TUSSEN TWEE VUREN’ nog een aantal exemplaren te koop. Uitgebreide informatie kunt u vinden op: www.opapoea.nl.

Foto boven Sebastiaan Duivenvoorde.