Datum: 07-03-2021 - 21:44

24
feb
'21
CDA-fractie stelt vragen aan college over: Brandbrief 'Actiegericht deltaplan jeugd keihard nodig'.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

CDA-fractie stelt vragen aan college over: verwijderen speeltoestel Erfvoort.

De speeltuin locatie tussen de Victoriberg en de Zeestraat (De Schaapskooi, Erfvoort) in Noordwijkerhout is een leuke plek voor kinderen om te spelen. Helaas zijn er maar weinig speeltoestellen en daarom hebben enkele bewoners een schommel opgehangen waar veel kinderen uit de buurt gebruik van maken. Eind januari hebben bewoners rondom deze speellocatie echter...

een brief ontvangen waarin men werd gesommeerd om deze schommel te verwijderen omdat het niet is toegestaan speeltoestellen te plaatsen op gemeentegrond.

De fractie van het CDA heeft de volgende vragen:

Vraag 1.
Wil het college aangeven waarom, buiten het feit dat het niet is toegestaan is om speeltoestellen op gemeentegrond te plaatsen, aangeven waarom deze schommel weg moet?

Vraag 2.
Is het college het met het CDA eens dat, wanneer men besluit dat een speeltoestel weg moet, het redelijk is om de bewoners op korte termijn een alternatief te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een schommel die de gemeente plaats? Waarom wel of waarom niet?

Vraag 3. Kan het college zich voorstellen dat een brief waarin gesommeerd wordt dat een speeltoestel weg moet en waarin geen alternatief staat bij inwoners kan overkomen als vervelend/ niet constructief? Waarom wel of niet?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Sebastiaan Duivenvoorde