Datum: 06-06-2023 - 07:36
18
feb
'21
Stijging WW-uitkeringen (jaar) in gemeente Noordwijk op één laagst van Holland Rijnland. (cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Stijging WW-uitkeringen (jaar) in gemeente Noordwijk op één laagst van Holland Rijnland. (cijfers per gemeente)

In Holland Rijnland steeg het aantal WW-uitkeringen in januari 2021 met 1,1%. Ten opzichte van januari 2020 bedroeg de stijging 27,1%. UWV verstrekte in de regio in totaal 8.008 WW-uitkeringen, waarvan 2.148 aan werkzoekenden met een mbo-opleiding vanaf niveau 2. De coronacrisis zorgde er voor dat in een aantal sectoren plots veel minder werk beschikbaar was....

De WW-uitkeringen aan mbo’ers met een horecaopleiding namen daardoor het sterkst toe. Ondanks de veranderde situatie op de arbeidsmarkt blijven tekorten en overschotten naast elkaar bestaan. UWV en SEO brachten dit onlangs in beeld met een rapport over de arbeidsmarktpositie van mbo’ers. 

“Jongeren, ouders en werkenden of werkzoekenden die een carrièreswitch overwegen, staan voor belangrijke keuzes. Ze zoeken antwoord op vragen als: Welke opleiding spreekt mij aan en wat past bij mijn sterke punten? Of: Vind ik een baan als ik mijn diploma heb gehaald?

Onderzoek van UWV en SEO brengt grote verschillen in arbeidsmarktpositie tussen mbo’ers aan het licht. Dit onderzoek vormt een mooie handreiking voor studiekiezers en de professionals die hen begeleiden. We dragen met deze inzichten een steentje bij aan het verkleinen van de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt.” Aldus Rob van Hooven, rayonmanager UWV WERKbedrijf.

Voor mensen die een baan zoeken kunt u kijken op onze vacaturepagina, klik hier.

Redactie BON:
De jaarcijfers van de WW-uitkeringen laten in Holland Rijnland gemiddeld een stijging zien van 27,1% (Nederland 19,5%). In de gemeente Noordwijk is de stijging met 18,2 % het op één na laagst in ons gebied, alleen Oegstgeest zit daar nog ver onder met zelfs minder WW-uitkeringen dan in januari 2020.

Bron cijfers UWV.