Datum: 02-10-2023 - 07:13
18
feb
'21
Bestaande bebouwing moet plaatsmaken voor een Greenportwoning op de Herenweg en Westeinde in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Bestaande bebouwing moet plaats maken voor een Greenportwoning op de Herenweg en Westeinde.

Er liggen bij de gemeente Noordwijk 2 aanvragen voor het realiseren van Greenportwoningen(Gom), één aanvraag voor op de Herenweg en eentje voor op het Westeinde. Waarbij de realisering van een Greenportwoning op het Westeinde al verder in de aanvraagprocedure is. De bestaande bebouwing op beide plekken, moet plaats maken voor de nieuwe Greenportwoningen...

Bestemmingsplan 'Westeinde naast 38, Noordwijkerhout'. (luchtfoto 1)
Het bestemmingsplan ‘Westeinde naast 38, Noordwijkerhout’ ligt voor om te worden vastgesteld n.a.v. een verzoek van de eigenaar van het perceel Westeinde 38 te Noordwijkerhout om de bouw van een zgn. ‘Greenportwoning’ mogelijk te maken . Dit betreft een woning op de plek waar diverse opstallen staan. Deze worden gesloopt, waardoor de verrommeling van het gebied wordt tegengegaan.

De aanwezige paardenbak zal vervangen worden door een kleiner model. Planologische medewerking aan voorliggend initiatief wordt overwogen omdat de impact van de bouw, mede door de sloop, op het landschap beperkt is. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties ontvangen.

Op grond van de wettelijke procedure dient het bestemmingsplan nu door de raad definitief te worden vastgesteld en vervolgens voor beroep bij de Raad van State opnieuw zes weken ter inzage te worden gelegd.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Herenweg 110a - Noordwijkerhout'. (luchtfoto 2)
Het betreft een voorstel voor een voorontwerp voor een bestemmingsplan op verzoek van een grondeigenaar die een zgn. ‘Greenportwoning’ wenst te realiseren ter plaatse van de Herenweg 110a te Noordwijkerhout op gronden van een voormalige timmerwerkplaats. Hij heeft daartoe een overeenkomst gesloten met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).

De timmerwerkplaats is reeds verplaatst en de woning past binnen het bebouwingslint. Middels dit postzegelbestemmingsplan dient de bedrijfsbestemming in een woonbestemming te worden omgezet. Het voorontwerpbestemmingsplan zal gepubliceerd gaan worden en zes weken ter inzage liggen voor inspraak.

Foto's Google Maps.