17
feb
'21
Politiek roept college op om nog voor de zomer te komen met nieuwbouwplan voor De Schelft. in Noordwijkerhout
Geschreven door Redactie BON

Politiek roept college op om nog voor de zomer te komen met nieuwbouwplan voor De Schelft.

Op dinsdag 16 februari heeft de gemeenteraad de motie 'Inzake De Schelft', ingediend door Bas Knapp van de VVD samen met de fracties van CDA, Bruisend Noordwijk, NZlokaal, en Doen!, in ruime meerderheid (25 voor en 2 tegen) aangenomen. In het voorstel roepen de partijen op zo snel mogelijk de problematiek rondom de nieuwbouw van De Schelft inzichtelijk te maken...

voor de raad en de inwoners van de gemeente Noordwijk. Ook vragen de partijen aan het college snel een participatietraject te starten met inwoners, omwonenden en verenigingen en de gegevens uit de reeds gedane inventarisatie hierbij te betrekken.

Tenslotte vragen de partijen in de motie om nog voor het zomerreces de raad in de gelegenheid te stellen om tot besluitvorming over te gaan voor wat betreft nieuwbouw van De Schelft. Klik hier voor de gehele motie 'Inzake De Schelft'.

Wethouder Sjaak van den Berg gaf aan blij te zijn met de motie, hij ziet deze als steun voor het traject wat men op dit moment al uitvoert. Het college was eigenlijk al voor de brand in gesprek met alle betrokkenen zoals de vele verenigingen die gebruik maken van De Schelft. Dit participatietraject ging over de toekomst van De Schelft en is door de brand in een stroomversnelling geraakt. 

De wethouder verwacht nog voor de zomer met een toekomstvoorstel te kunnen komen voor De Schelft. Waarbij de gemeenteraad zich zal moeten uitspreken over hoe de nieuwe Schelft er uit moet gaan zien en welke financiële investering men daar voor wil vrijmaken voor de Noordwijkerhoutse samenleving. 

Voor de stemming over de motie wilde de heer van Haaster van het CDA nog een stemverklaring afgeven. "Ik kan me wel vinden in de motie, maar ik vind dat we nu breder moeten gaan denken in deze nieuwe gemeente Noordwijk. Zo zijn er ook al voorzieningen in Noordwijk, dat we geen dubbele dingen gaan doen. 

Uiteindelijk gaan we een voorziening treffen in Noordwijkerhout waarbij Noordwijk al ruimte heeft. Je moet ook naar de financiële consequenties blijven kijken, het gaat over een groot miljoenen project." aldus de heer van Haaster. De wethouder beloofde daarop dat men bij het maken van de plannen, zeker breed gaat denken in het (financiële) belang van de gehele gemeente Noordwijk.

Foto's motie en stemming.