Datum: 05-03-2021 - 05:08

09
feb
'21
Voormalig Restaurant Invitation en het huidige Pop-up Restaurant MAMA maken plaats voor nieuwbouw. (foto's)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Voormalig Restaurant Invitation en het huidige Pop-up Restaurant MAMA maken plaats voor nieuwbouw. (foto's)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het voorontwerpbestemmingsplan ‘Duinschooten 12’ vrijgegeven voor inspraak. Het bestemmingsplan van o.a. het voormalige Restaurant Invitation en het huidige Pop-up Restaurant Mama, maakt de herontwikkeling van een nieuw restaurant met zaalaccommodatie, uitbreiding van het bestaande hotel en herinrichting van het terrein mogelijk aan...

de westzijde van het Oosterduinse Meer. Er komt een bouwlaag op het hotel aan de zijde van het Oosterduinse Meer. De uitbreiding van het hotel is ten behoeve van groepsaccommodatie. Ook wordt een congresfunctie mogelijk gemaakt. De nieuwe maximale bouwhoogte ter plaatse van het hotel is 9 meter en ter plaatse van het restaurant 10,5 meter. (zie ook de foto's)

Iedereen kan vanaf woensdag 10 februari t/m dinsdag 23 maart 2021 een inspraakreactie indienen. Zie voor meer informatie de officiële bekendmaking op officielebekendmakingen.nl.

Uitbreiden hotel
Het huidige hotel bestaat uit 2 bouwlagen. Het voornemen is om een 3e bouwlaag toe te voegen ten behoeve van een familiekamer/ groepsaccommodatie. Deze is nodig om meer bezoekers te trekken.

Ook wordt op de begane grond de entree en het trappenhuis anders ingedeeld. In totaal komen maximaal 24 kamers in het hotel. De maximale bouwhoogte van het hotel bedraagt 9 meter.

Restaurant met zaalaccommodatie
Het bestaande restaurant wordt gesloopt. Op dezelfde plaats wordt een restaurant met zaalaccommodatie met een oppervlakte van circa 600 m2 teruggebouwd. Ten opzichte van de huidige situatie staat in de nieuwe situatie het gebouw van het restaurant los van het hotel.

Dit creëert een doorzicht vanaf Duinschooten. Het nieuwe restaurant heeft een bouwhoogte van 10,5 meter. De zaalaccommodatie wordt gerealiseerd omdat er vanuit het bedrijfsleven een grote vraag is om buiten de deur te vergaderen.

De zaalaccommodatie in het restaurant wordt gebruikt voor activiteiten die in hoofdzaak bestaan uit het bieden van gelegenheid tot het houden van bruiloften en partijen, alsmede tot het houden van congressen, conferenties en andere vergaderingen.

De doelgroepen die gebruiken gaan maken zaalaccommodatie in het restaurant en de familiekamer die in het hotel wordt gerealiseerd (zakelijke markt en familie) zijn goed te combineren met (teambuidings) activiteiten. Deze worden georganiseerd in het plangebied. Dit draagt bij aan de recreatieve functie van het meer en de doelstellingen van de gemeente. Het gebied trekt op deze manier ook mensen van buiten het gebied aan.

Herinrichting terrein
De herinrichting heeft betrekking op het parkeerterrein en het strand. Het bungalowpark en het hotel/restaurant maken gebruik van dezelfde ontsluiting. Dit veranderd in de toekomstige situatie niet en deze wordt daarom niet heringericht.

Parkeerterrein
Het planvoornemen is om een groot deel van het huidige speel/sport terrein om te zetten naar parkeerterrein. Het huidige parkeerterrein van het stacaravanpark en de het bungalowpark blijft behouden. Ook de speeltuin direct naast de ontsluiting van het plangebied en de bestaande opslagloodsen blijven behouden.

De parkeergelegenheid direct aangrenzend aan het hotel/restaurant komt te vervallen, hier worden groen en wandelpaden aangelegd. Het nieuwe parkeerterrein heeft een capaciteit van 95 parkeerplaatsen.

Groen
De huidige berm aan de noordoostzijde van het plangebied heeft een bestemming "Bos". Hier ligt een bosrand welke kenmerkend is voor de weg en de omgeving en van waarde is als groenstructuur. Ter plaatse van deze bosrand was een tweede ontsluiting gepland.

Er is voor gekozen om deze ontsluiting niet aan te leggen. Hiermee blijft deze groenstructuur (waaronder de bomenrij langs de Duinschooten) en het landschappelijk beeld van dit groen in tact.

Naast het behoud van bestaand groen wordt ook nieuw groen aangelegd, onder meer voor het restaurant, in het midden van de parkeerplaats, rondom het speelterrein en langs de nieuw aan te leggen wandelpaden.

Strand
Aan de zijde van het Oosterduinse Meer wordt de buitenruimte opnieuw ingericht, met nieuwe voetpaden naar het strand en voorzieningen voor het restaurant met zaalaccommodatie worden aangelegd zoals een terras.

Foto's PR. Foto 1 en 2 huidige situatie. Foto's 3 t/m 6 tekeningen nieuwe situatie.