Datum: 05-03-2021 - 05:05

10
feb
'21
Eerste sleutel uitgereikt van de 30 nieuwbouw huurwoningen Padua op Landgoed in den Houte in Noordwijkerhout.
Geschreven door Woningstichting Sint Antonius van Padua

Eerste sleutel uitgereikt van de 30 nieuwbouw huurwoningen Padua op Landgoed in den Houte. (foto's+filmpje)

Woensdagmorgen 10 februari is de eerste sleutel uitgereikt van de 30 sociale huurwoningen van Woningstichting Sint Antonius van Padua op Landgoed in den Houte, het voormalige Bavo-terrein. Annemieke Nederstigt kreeg als eerste bewoner, samen met één van haar kinderen Zoë, de sleutel van haar nieuwe woning. Deze werd overhandigd door Merlien Welzijn Directeur-bestuurder van Padua...

in het bijzijn van de heer Dirk de Bruin van projectontwikkelaar Trebbe. Door de coronamaatregelen zijn er helaas niet de gebruikelijke feestelijkheden, maar heeft de overhandiging plaatsgevonden in klein comité.

De vlag ging bij het eerste rijtje op te leveren woningen van de Tarcisiuslaan natuurlijk wel uit. Alle 30 huurwoningen worden de komende weken overgedragen aan de nieuwe bewoners.

Lokaal maatwerk
Door lokaal maatwerk konden de 30 driekamerwoningen worden toegewezen aan 15 doorstromers uit woningen van Padua en aan 15 jonge starters (tot 28 jaar) uit Noordwijkerhout en De Zilk. De 15 vrijkomende woningen komen vervolgens weer beschikbaar voor woningzoekenden uit Holland Rijnland.

Energiezuinig
De woningen zijn bijna energieneutraal (BenG) en hebben geen gasaansluiting maar zijn aangesloten op een bodemwarmtepomp. Deze zorgt voor de verwarming van de woning en voor het warme tapwater. Ook heeft iedere woning vier zonnepanelen op het dakvlak.

Lang traject van plan tot oplevering
Al 25 jaar geleden werd gesproken over de ontwikkeling van het Bavoterrein. Sint Antonius van Padua maakte destijds deel uit van de ingesteld stuurgroep. Pas zo’n 20 jaar later, eind 2015, wordt de anterieure overeenkomst gesloten met de gemeente.

Duidelijk wordt dat op het terrein 664 woningen komen. In december 2017 wordt Padua benaderd door Novaform/Trebbe. Zij geven aan de woningen binnen 5 jaar te willen ontwikkelen en niet in de eerder beoogde 20 jaar.

In september 2018 wordt het bestemmingsplan door de gemeenteraad goedgekeurd en kort daarna ontvangt Padua de eerste formele aanbieding. Omdat de aangeboden woningen niet gasloos zijn en ook op andere punten niet voldoen aan het Programma van Eisen van Padua, gaat de ontwikkelaar terug naar de tekentafel. Uiteindelijk worden op 20 februari 2020 de contractstukken ondertekend.

In het najaar van 2020 wordt gestart met de bouw van fase 1 en zoals verwacht zijn nu de eerste woningen opgeleverd in het 1e kwartaal van 2021. Wij wensen de nieuwe bewoners heel veel plezier in hun nieuwe huis. De ruim opgezette wijk met brede straten en plantsoenen zal hier zeker aan bijdragen.

Klik hier voor het filmpje voor een bezichtiging in de woning.

Foto's BON. Groepsfoto vlnr:
Zoë en Annemieke Nederstigt, Willem Faas (Padua), Annemieke van der Togt (Padua), Dirk de Bruin (Trebbe), Merlien Welzijn (Padua)