Datum: 06-06-2023 - 12:08
08
feb
'21
Bouwhekken rondom Bavo-hoofdgebouw geplaatst, restauratiewerkzaamheden gestart in Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door BON/Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

College wil onder voorwaarden meewerken aan realisatie woningen in Bavo-hoofdgebouw.

Het Bavo-hoofdgebouw is één van de weinige Rijksmonumenten in de kern Noordwijkerhout. Om dit gebouw in goede staat te krijgen en te houden is eigenaar Trebbe, van Landgoed in den Houte, van plan om in dit gebouw woningen te realiseren. Het omgevingsplan staat de functie wonen hier niet toe, want het heeft nu nog een zorgfunctie. Via een procedure...

kan dit mogelijk worden gemaakt. Onder voorwaarden wil het college van B&W van de gemeente Noordwijk hier medewerking aan verlenen. Een belangrijke voorwaarde is dat het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) akkoord gaat met de aanpassingen aan het gebouw. Ook zullen er, ter compensatie, meer sociale woningen in het gebied moeten worden gebouwd.

Besluit college van B&W:
1 > een positieve grondhouding in te nemen dat woningbouw in het Bavo-hoofdgebouw wordt gerealiseerd onder voorbehoud dat:
- goedkeuring wordt ontvangen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Erfgoedcommissie en het Q-team;
- de vereiste toename van het aantal sociale woningen elders in het plangebied wordt gecompenseerd;
- het totaal aantal woningen in het plangebied de 700 niet overstijgt.
2 > te bevestigen dat voor het Bavo-terrein, waaronder het Bavo hoofdgebouw, het oude afsprakenkader geldend blijft (30% Sociale woningbouw).

Foto's boven BON. Foto's onder
> eerste drie van verwijderen torentje voor restauratie Carola Nouwen > de laatste 4 BON.