03
feb
'21
Verkoopactie Bouckaert Slaapcomfort levert € 1600,- op voor ‘Support verenigingen de Schelft’ in Noordwijkerhout. (update actienieuws)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Verkoopactie Bouckaert Slaapcomfort levert € 1600,- op voor ‘Support verenigingen de Schelft’. (update actienieuws)

In totaal stonden er afgelopen zaterdagavond maar liefst 68 mooie kavels op de online-veilinglijst, waarbij de opbrengst van maar liefst € 12.500,- ging naar de actie 'Support De Schelft' voor de door brand getroffen verenigingen van De Schelft in Noordwijkerhout. Het totaalbedrag kwam daarbij op iets meer dan € 38.000,-, maar er liepen op dat moment nog twee acties...

de statiegeldbonnenactie bij AH en de verkoopactie (€ 100,- bij ieder verkocht bed) van Bouckaert Slaapcomfort. Deze verkoopactie werd 31 januari afgesloten en mocht Angela Heemskerk namens  'Support verenigingen De Schelft' woensdagmiddag 3 februari de cheque komen ophalen op de Gieterij op Gravendam.

Uit handen van Rob en Miriam Bouckaert van Bouckaert Slaapcomfort, kreeg Angela een cheque met het mooie bedrag van maar liefst € 1600,- die de verkoopactie heeft opgeleverd. Opnieuw kan er daarmee een flink bedrag worden toegevoegd aan het totale inzamelbedrag wat daarmee op bijna € 40.000,- komt.

Met de nog wat achteraankomende giften en de statiegeldbonnenactie bij AH in het vooruitzicht, kunnen we nu al spreken dat de inzamelingsactie voor de, door de grote brand in De Schelft, getroffen verenigingen een doorslaand succes is geworden.

Het bestuur van Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' gaat de komende tijd samen met de 12 verenigingen in goed overleg bekijken wie welke schade heeft geleden en rond half maart zullen de cheques overhandigd gaan worden aan de betreffende verenigingen.

Het stichtingsbestuur en de daarbij behorende vrijwilligers en betrokken verenigingen, zijn zeer onder indruk van alle spontane reacties en acties en de vele giften. Ze willen hierbij de gelegenheid nemen om alle bedrijven en particulieren heel hartelijk te bedanken, voor de fantastische donaties in geld en goederen en ook alle aankopen op de veiling die een ieder gedaan heeft. Noordwijkerhout kan trots zijn op zichzelf!