Datum: 16-05-2021 - 09:01
02
feb
'21
Nieuw uitkijkpunt Landgoed & Golfbaan Tespelduyn geeft weids uitzicht op bollenlandschap en Landgoed Keukenhof in Noordwijkerhout. (tekeningen)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Nieuw uitkijkpunt Landgoed & Golfbaan Tespelduyn geeft weids uitzicht op bollenlandschap en Landgoed Keukenhof. (tekeningen)

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft besloten een bijdrage van € 35.000,- toe te kennen aan de bouw van een nieuw uitkijkpunt op Landgoed & Golfbaan Tespelduyn. Dit voorjaar komt op De Terp op het bekende golfterrein een nieuw uitkijkpunt. Het biedt een weids uitzicht op het omringende bollenlandschap van de Hoogeveense polder...

en Lageveense polder in zuidelijke richting, de Zilkerpolder in noordoostelijke richting en Landgoed Keukenhof in zuidoostelijke richting. Hier beleef je de pracht van het landschap. Een informatiebord vertelt over de omgeving en de eigen geschiedenis over de zanderijen en bollenteelt in Noordwijkerhout en omgeving.

Partijen die het mogelijk maken
Gemeente Noordwijk besloot eind januari € 35.000,- subsidie te verstrekken. De gemeente is een van de partijen die het uitkijkpunt mogelijk maakt. Provincie Zuid-Holland steunt het voornemen met € 40.000,-. Via de programmasubsidie van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Samenwerkingsverband Holland Rijnland draagt € 25.000,- bij. Vanuit het Regionaal Groenprogramma. De eigenaar van de golfbaan stak al € 5000,- in het schetsontwerp.

B(l)oeiende Bollenstreek
De mooie plekken in de Duin- en Bollenstreek de regio laten schitteren. Belevingsroutes ontwikkelen waardoor bewoners en bezoekers kennismaken met de geschiedenis, het landschap en het verhaal van de Bollenstreek. Dat is in een notendop het idee achter het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Een van die plekken is Landgoed & Golfbaan Tespelduyn. Een alom gewaardeerde toplocatie.

Parels aaneengeregen
In termen van het gebiedsprogramma is het een parel. Er zijn er zo’n 20. De afgelopen jaren is er veel werk van gemaakt. Zo is de regio verrijkt met aaneengeregen parellocaties. Hier vind je het gebiedsprogramma.

Wandelaars en fietsers kijken uit over het landschap
Het uitkijkpunt ligt aan het regionale wandel- en fietsknooppuntennetwerk. Op De Terp. Toch zo’n 23 meter hoog. Aan de voet ervan wordt een brug aangelegd zodat het uitkijkpunt direct vanaf het fietspad toegankelijk is. Er komen ook fietsrekken. Ook past bij een doelstelling uit het gebiedsprogramma. Meer belevingsmogelijkheden langs de routenetwerken voor verschillende gebruikersgroepen.

Uitvoeringsovereenkomst
Het cluster Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek, gemeente Noordwijk en de eigenaar van Tespelduyn zijn een uitvoeringsovereenkomst aangegaan. Dat geeft duidelijkheid over vragen als: wie doet wat onder welke afspraken. Het bestek is vorig jaar opgesteld en de aanleg kan starten.

De streek beleven
Peter Duivenvoorde, directeur van Landgoed & Golfbaan Tespelduyn: Met een bescheiden ingreep kunnen we de wandelaars en fietsers heel veel beleving bieden. De gemeente heeft de wens voor een uitkijkpunt reeds in 2005 uitgesproken en wij zijn verheugd dat wij hieraan medewerking kunnen verlenen. Het openbare uitkijkpunt is jaarrond echt van toegevoegde waarde voor iedereen die van de streek wil genieten.

Aanleg uitkijkpost, trap en brug Tespelduyn.
In Noordwijkerhout wordt een houten uitkijkpost gerealiseerd inclusief trappartij en toegangsbrug. De uitkijkpost ligt op ca. 12 meter hoogte ten opzicht van het omliggende maaiveld, tegen de helling van een voormalige vuilstort. De trap is opgebouwd uit 5 bordessen en 5 trapdelen en volledig vervaardig uit hout. Om toegang te verschaffen wordt een brug aangelegd bestaande uit stalen liggers, houten dekdelen en houten leuning.

Foto Tespelduyn en tekeningen voorbeelden PR.