27
jan
'21
Fractie NZLokaal stelt vragen aan college over: handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond in gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Fractie NZLokaal stelt vragen aan college over: Verdeling van de coronagelden aan ondernemers.

Fractie NZLokaal: Veel bedrijven hebben het moeilijk onder de COVID-beperkingen. Hieronder ook veel zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). De fractie van NZLokaal heeft zorg om de zzp'ers met bedrijven aan huis, zoals pedicures, schoonheidsstudio's, thuiskappers. Doorgaans kleine bedrijven zonder grote financiële reserves. Ze komen meestal niet in aanmerking...

voor steun van de rijksoverheid, bijvoorbeeld omdat ze te weinig uren in hun bedrijf werken.

Vragen:

Vraag 1.
Heeft de wethouder een indruk van de financiële problemen onder deze groep zzp'ers?

Vraag 2.
Zijn er mogelijkheden voor deze ondernemers om bij de gemeente aan te kloppen voor financiële steun, en zo ja: welke?

Met vriendelijke groet,
Richard Brouwer
NZLokaal raadslid.