Datum: 12-05-2021 - 20:08
26
jan
'21
Nieuwe commissieleden voor de fracties van Bruisend Noordwijk en Doen! in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door Bruisend Noordwijk / Doen!

Nieuwe commissieleden voor de fracties van Bruisend Noordwijk en Doen!.

Op dinsdagavond 26 januari worden in de gemeenteraadsvergadering een aantal nieuwe commissieleden van verschillende fracties door de burgemeester geïnstalleerd. In een al eerder nieuwsitem hier op BON gaf GroenLinks aan dat Charlotte Meiland zich als commissielid gaat inzetten voor deze fractie. Maar ook de fracties van Bruisend Noordwijk en Doen!...

hebben aangeven dat er vanavond een aantal nieuwe commissieleden voor hun fractie worden geïnstalleerd, om vervolgens in de commissievergaderingen de fractie te vertegenwoordigen. 


Cathérine Vergouw gaat voor Bruisend Noordwijk de politiek in.

In de komende raadsvergadering van 26 januari zal Cathérine Vergouw (42) worden voorgedragen als nieuw commissielid voor Bruisend Noordwijk in de commissie Welzijn. Daarbij zal zij zich in het bijzonder richten op welzijn en zorg, maar ook bijvoorbeeld sport en gezondheid. Fractievoorzitter Jaap de Moor over de recente versterking binnen zijn partij. 

‘Wij zijn bijzonder blij met de komst van Cathérine als nieuwe en jonge aanwinst, waarbij zij kan helpen om de principes en doelstellingen van Bruisend Noordwijk “aan de man of vrouw” te brengen. Tot nog toe valt me op, dat er erg veel aandacht uitgaat naar de harde sector in de gemeenteraad en eigenlijk te weinig naar thema’s als welzijn en gezondheid. Dat is belangrijk en voorziet ook in een eerste levensbehoefte.’

Cathérine Vergouw vult aan: ‘Er speelt veel binnen de gemeente Noordwijk wat betreft inwoners, klantcontact en interactie. Meer digitaal en voor sommigen, veelal de ouderen, vaak onbereikbaar. Maar ook het gebrek aan het voeren van een actief ‘COVID-19-proof’ jongerenbeleid of een transparant discriminatiebeleid op scholen die meer zouden moeten pleiten voor diversiteit en inclusief programma’s.

Het zijn één voor één thema’s die soms ook spontaan via sociale media opbruisen, maar wat mij betreft een nog gerichtere blik en aandacht binnen de lokale politiek mogen krijgen. Ik wil vooral verbinding tussen burger en politiek, waarbij we luisteren naar elkaar en daarnaar kunnen handelen.

Mijn politieke carrière begint nu als lid van de commissie Welzijn, maar op termijn zal ik mij uiteraard ook meer gaan verdiepen in andere beleidsterreinen. Ik heb er zin in.’

De Moor vervolgt: ‘Als Kuuroord kunnen we ons ook meer profileren en onze inwoners betrekken. En ons ook inzetten op meer kleinschalige projecten, zoals het opruimen van de zogenoemde “shameplekken” voor een gastvrijer dorpsaanzicht, van plasticsoep naar prachtige ku(n)st of meer aansturen op de toekomstvisie van De Schelft als evenementenhal en functioneel duurzame sportlocatie.’

Vergouw besluit: ‘Er zijn voldoende actuele thema’s binnen Bruisend Noordwijk die mij breed inspireren en waar ik samen met Jaap graag daadkrachtig vervolg aan geef.’ 

Over commissielid Welzijn Cathérine Vergouw
Cathérine Vergouw brengt veel kennis en ervaring mee op het gebied van gastvrijheid, destinatiemarketing, (zakelijke) evenementen en vrijetijdsbesteding.

Hiervoor heeft zij onder meer gewerkt als Teamleider Inspiratie voor Stichting Destinatie Noordwijk & Noordwijkerhout (Noordwijk Marketing), een samenvoeging van Stichting Noordwijk Marketing en Stichting VVV Noordwijkerhout (1 juni 2019).

Daarvoor werkte Vergouw meer dan tien jaar voor hotelketens als Hilton en Marriott in marketing-pr-functies, eveneens in de evenementenbranche en communicatieadviesbureaus.


Nieuwe commissieleden voor Doen!
Doen! Heeft twee nieuwe commissieleden, Sophie Cramer en Lisa Dol, die Astrid Warmerdam gaan ondersteunen in haar werk voor de Noordwijkse gemeenteraad en als fractievoorzitter. Samen gaan deze drie vrouwen aan de slag om de nieuwe gemeente Noordwijk een stukje mooier te maken.

De dames gaan Doen! Vertegenwoordigen in de commissies van de gemeenteraad. Sophie neemt de commissie Ruimte onder haar verantwoordelijkheid en Lisa gaat aan de slag met commissie Welzijn. Commissie Bestuur, Middelen en Economie doen ze samen. Op deze manier kunnen zij zich oriënteren op de lokale politiek.

Sophie Cramer (25) wordt commissielid Ruimte. ‘Ik hoefde er niet over na te denken, om op deze manier mee te praten met de lokale politiek en iets te kunnen betekenen voor ons dorp.’ Ze werkt bij Meervaart Notarissen. Sophie is een fanatieke kitesurfer en sporter. Het Noordwijkse strand is dan ook haar thuis. Het politieke bloed kruipt waar het niet gaan kan. Sophie is de dochter van Marc Cramer, ook een bekend gezicht in de lokale politiek.

Lisa Dol (26) wordt commissielid Welzijn. Zij vindt het belangrijk om de lokale politiek een te vernieuwen en dat meer vrouwen de politiek in mogen. Als commissielid kan zij zich inzetten voor de inwoners. ‘Ik denk dat je best een frisse wind mag meegeven in de lokale politiek.’ Lisa is student communicatie aan Hogeschool Leiden. Ook is Lisa vrijwilliger voor Markt onder de Linden, lid bij Scouting Norvicus en ze is hoofd communicatie bij Scouting Nederland voor Nawaka ’22, het grootste waterscoutingkamp van Europa.

Doen! is een lokale partij die zich inzet voor de bewoners van gemeente Noordwijk. Bij ieder vraagstuk maakt de partij een keuze wat het beste is voor alle inwoners, ongeacht of een voorstel vanuit de oppositie of coalitie komt. Volg ons op Facebook (@doen) om op de hoogte te blijven van de laatste updates, ingezonden brieven en schriftelijke vragen.

Foto 1 Roos Vicee: Cathérine Vergouw fractie Bruisend Noordwijk. 
Foto 2 Frans van Steijn. V.l.n.r: Astrid Warmerdam, Sophie Cramer, Lisa Dol fractie Doen!.