Datum: 14-04-2021 - 16:37

29
jan
'21
Trebbe/Novaform levert eerste woningen Landgoed in den Houte op. (foto's)
Geschreven door Landgoed in den Houte

Trebbe/Novaform levert eerste woningen Landgoed in den Houte op. (foto's)

Deze week zijn de eerste woningen van de eerste fase van de nieuwe wijk Landgoed in den Houte opgeleverd door Trebbe. Landgoed in den Houte is een ontwikkeling van Ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe en is de jongste wijk van Noordwijkerhout. De wijk omvat in totaal ca. 700 woningen en is gesitueerd tegen het centrum van Noordwijkerhout, op het voormalige BAVO-terrein...

De eerste fase omvat in totaal 112 woningen bestemd voor de koop en de sociale huur. Naar verwachting wordt de laatste woning van deze fase rond de zomer opgeleverd.

Theo Alkemade, wethouder gemeente Noordwijk: “Ik ben heel blij met de oplevering van de eerste woningen in deze nieuwe woonwijk ‘Landgoed in den Houte’. Het landgoed biedt straks woonruimte aan bijna 700 huishoudens. Zij komen te wonen op een prachtig terrein met niet alleen een woonfunctie, maar ook een recreatieve functie. Een eeuw lang was op dit ‘Bavo-terrein’ een rooms-katholiek psychiatrisch ziekenhuis gevestigd.

Het dorp Noordwijkerhout ontleent hieraan voor een groot deel nog zijn identiteit. Zo wordt carnaval nog steeds groots gevierd in Noordwijkerhout. Mede door de inzet van cliënten van de ‘Bavo’ heeft het landschap vorm gekregen. Dit terrein wordt nu omgevormd naar een fraaie woonwijk met behoud van elementen uit het rijke verleden.

Waar ook het lommerrijke karakter weer terugkeert door de nieuwe groenstructuren. Een fijne bijkomstigheid is dat de mensen die er komen wonen met hun koopkracht bijdragen aan het behoud van het voorzieningenniveau in het dorp. De nieuwe woonwijk is al met al een verrijking voor de gemeente Noordwijk.”

Merlien Welzijn, directeur-bestuurder woningstichting Sint Antonius van Padua: “Ik ben ontzettend blij dat we in een goede samenwerking met Novaform-Trebbe voor sociale huurwoningen hebben kunnen zorgen in deze prachtige nieuwe wijk. Heel mooi ook dat wij via Lokaal Maatwerk Noordwijkerhoutse starters en doorstromers een plek kunnen bieden. Bij de doorstromers was de langste inschrijftijd 15 jaar en de kortste ruim een jaar.

Bij de starters was de langste inschrijftijd 7 jaar en de kortste 4 jaar. Zoals in het Noordwijkerhouts volkslied te horen valt is dit gebied een hemel op aarde. Door deze manier van toewijzen zorgen we ervoor dat Noordwijkerhouters dus in hun prachtige dorp kunnen blijven wonen.

En samen met de andere gelukkigen hopen wij dat ze er een wijk van maken zoals bedoeld in het Noordwijkerhouts volkslied: ‘waar de mensen één zijn, rond en recht door zee.’ Vanaf 10 februari reiken wij de eerste sleutels uit.”

Foto boven: Suzan van Haaster en Rutger Heijt behoren bij de eerste nieuwe bewoners van de Sint Bavolaan op Landgoed in den Houte, wij wensen Suzan en Rutger en de andere bewoners veel woonplezier.

Foto's BON, PR en dronefoto Chris Koomen.