Datum: 18-04-2021 - 13:34

23
jan
'21
Update: coronanieuws en nieuwe coronacijfers (3) Duin- en Bollenstreek.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Vaccinatie inwoners Duin- en Bollenstreek gaat plaatsvinden in Noordwijkerhout.

Burgemeester Wendy Verkley heeft de gemeenteraad middels een brief geïnformeerd met de laatste update over de gevolgen van het Covid-19 virus. In die brief is het nieuws bekendgemaakt over de aanstaande vaccinatie-locatie in de Duin- en Bollenstreek en die komt in Noordwijkerhout. Brief burgemeester: Tijdens de persconferentie van woensdag 20 januari...

heeft de regering aangekondigd dat zij zich grote zorgen maken om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar men zich zorgen over maakt. Er zijn wederom extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen.

Zo mag je thuis nog maximaal 1 persoon per dag ontvangen, met uitzondering kinderen tot en met 12 jaar en mag je zelf nog maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek. Ook zijn er extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan. Ook geldt er vanaf zaterdag 23 januari 2021 een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur en 04.30 uur binnen moet blijven.

Vanaf 25 januari 2021 mogen er nog maximaal 50 personen aanwezig zijn bij een uitvaart. Uit onderzoek is gebleken dat niet iedereen zich goed houdt aan de quarantaineregels. Met de nieuwe virusvarianten vormt dat een extra groot risico voor verspreiding van het virus.

Daarom werkt het kabinet aan een manier om quarantaine verplicht te stellen. Daarvoor worden voorbereidingen getroffen om reizigers die naar Nederland reizen te registreren en om mensen die in quarantaine moeten na te bellen.

Ik realiseer me dat de impact van deze extra maatregelen groot is voor de gehele Noordwijkse samenleving en toch moeten we doorzetten en is het van belang dat we ons allemaal houden aan de maatregelen, juist nu. Wanneer we in staat zijn om het aantal besmettingen terug te dringen, des te eerder we een aantal maatregelen kunnen versoepelen. 

In de komende periode worden (na beëindiging van de lockdown) door zogenaamde Fieldlabs in samenwerking met de Rijksoverheid, de evenementenbranche en onderzoekscentra onderzoek gedaan naar het veilig kunnen organiseren van evenementen door middel van pilots.

Dit alles om te kijken of een snellere terugkeer van evenementen in onze maatschappij mogelijk is. Ik juich dit onderzoek van harte toe, evenementen zijn voor onze gemeente van zeer groot belang.

Vaccinatie-locatie in de Duin- en Bollenstreek in Noordwijkerhout.
Zoals ik mijn laatste brief al aanhaalde, was de GGD op zoek naar een vaccinatie-locatie in de Duin- en Bollenstreek. Ik kan u inmiddels mededelen dat deze locatie is gevonden en dat de keuze is gevallen op het NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout.

De aankomende week zal de locatie gereed worden gemaakt. Een grote operatie, maar snelheid is geboden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins zal er zo spoedig mogelijk in deze Noordwijk(hout)se locatie worden gestart met het vaccineren van de inwoners van de Duin- en Bollenstreek.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de burgemeester van Noordwijk,
W.J.A. Verkleij