Datum: 09-08-2022 - 00:59
22
jan
'21
Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland en landelijk kleine daling. (cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie BON

In 2020 36% (+2112) meer WW-uitkeringen in Holland Rijnland, Noordwijk op één na laagste stijging (22%).

De coronacrisis had in 2020 ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt. In een jaar tijd nam het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 36.4% toe. De instroom in de WW lag bijna 60% hoger dan in 2019 en het aantal openstaande vacatures daalde met ruim een kwart. Het WW-percentage, oftewel het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking...

kwam eind 2020 uit op 2,6%. Een jaar eerder bedroeg dit percentage nog 2%. Ondanks de verruiming van de arbeidsmarkt bieden veel beroepen nog steeds goede kansen. UWV heeft deze samengebracht in een overzicht.

“Door corona is de krapte op de arbeidsmarkt in 2020 gestaag afgenomen. Mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid kon het baanverlies echter beperkt worden en bleef de personeelsvraag in veel sectoren heel aardig overeind.

Voor bepaalde beroepen nam de vraag zelfs toe, terwijl in andere beroepen de vervangingsvraag vanwege pensionering onveranderd groot is gebleven. Door het toegenomen aanbod worden werkzoekenden nu wel nóg meer uitgedaagd zich flexibel op te stellen. Soms is bij- of omscholing noodzakelijk. Voor sectoren als horeca, detailhandel en entertainment is het leed ook in 2021 nog niet geleden.

UWV en partners staan klaar om zowel werkzoekenden als met werkloosheid bedreigden te ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe baan, al dan niet via een scholingstraject. Zodra we de coronapandemie echt achter ons kunnen laten verwacht ik een krachtig herstel, waarbij de wijdverspreide tekorten mogelijk snel zullen terugkeren.” Aldus Rob van Hooven, Rayonmanager Gouda, Leiden en Zoetermeer bij UWV.

Het is een bekend verhaal: de in de laatste maanden van 2019 al geleidelijk afkoelende economie kreeg aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 plots een forse tik te verwerken. De COVID-19 pandemie bereikte Nederland. Ingrijpende maatregelen om het aantal besmettingen te beperken volgden: er kwam een zogeheten ‘intelligente lockdown’ die delen van de economie vrijwel geheel stillegde.

Het schokeffect, gekoppeld aan grote onzekerheid over de toekomst, leidde er tijdens de eerste besmettingsgolf (maart t/m mei) toe dat veel werkgevers direct afscheid namen van (vooral flexibel) personeel.

Tijdens de zomermaanden liep het aantal besmettingen terug en leek versoepeling van de maatregelen mogelijk. September markeerde echter het begin van een tweede besmettingsgolf die, ondanks het ontluikende perspectief van goedgekeurde vaccins, in oktober een nieuwe lockdown noodzakelijk maakte.

Ruim een derde meer WW-uitkeringen in Holland Rijnland.
Eind december 2020 verstrekte UWV in Holland Rijnland 7.921 WW-uitkeringen. Dat waren er 2.112 meer dan eind 2019, een stijging van 36,4% die boven het Nederlands gemiddelde van 27,8% uitkwam. Dienstverlenende beroepen noteerden met 87,5% ook in het standcijfer verreweg de grootste toename.

Bij zorg en welzijn beroepen bedroeg de groei van het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis slechts 5,4%. Dit illustreert eens te meer dat de gevolgen van de coronacrisis sterk verschillen per beroepsrichting.

Voor mensen die een baan zoeken kunt u kijken op onze vacaturepagina, klik hier.

Bron cijfers UWV.