Datum: 08-03-2021 - 16:53

24
jan
'21
Toekomstvisies van inwoners, ondernemers en betrokkenen in omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!’.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Toekomstvisies van inwoners, ondernemers en betrokkenen in omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!’.

Het college heeft onlangs aan de gemeenteraad de nieuwe omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!’ gepresenteerd. Aan deze omgevingsvisie liggen meer dan 30 visies ten grondslag, opgesteld door meer dan 150 inwoners, ondernemers, scholieren, ambtenaren en andere betrokkenen. In hun visies hebben zij aangeven hoe zij de toekomst...

van de nieuwe gemeente Noordwijk voor zich zien. In de omgevingsvisie is dit samengebracht en samengevat. Met de omgevingsvisie voor Noordwijk ligt er straks een toekomstbeeld waaraan de gemeente nieuwe initiatieven en ideeën op waarde kunnen wegen. Op basis van deze omgevingsvisie stuurt de gemeenteraad op de lange termijn.

Alleen met een inhoudelijke onderbouwing kan het college van burgemeester en wethouders of de raad hiervan afwijken. Wél blijft er altijd sprake van belangenafweging. Uiteindelijk zal de gemeenteraad beslissen wat binnen de visie het zwaarste weegt. Met de visie worden initiatiefnemers uitgenodigd met initiatieven te komen, die invulling geven aan de toekomst voor Noorwijk zoals in de omgevingsvisie staat omschreven.

Naast een inhoudelijke koers gaat de omgevingsvisie ook over een andere, betere relatie tussen de gemeente en de Noordwijkse samenleving. Initiatiefnemers krijgen met deze omgevingsvisie meer ruimte én meer
verantwoordelijkheid. Aan iedereen met een goed plan vragen we daarmee bij te dragen aan de toekomst van Noordwijk: aan het algemeen belang. In de omgevingsvisie is dit uitgewerkt.

De gemeente gaat met deze nieuwe rol en de vorm van de omgevingsvisie experimenteren. Er gaat gekeken worden of deze vorm voldoet als beoordelingskader. Vooralsnog met de bestaande regels achter de hand.

Het raadsvoorstel omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!’ wordt ter vaststelling aan de raad voorgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 16 maart 2021.

Linken in PDF.

* Omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!’

* Achtergrond en visies van inwoners, ondernemers en betrokkenen van Noordwijk aan Zee

* Achtergrond en visies van inwoners, ondernemers en betrokkenen van Noordwijk Binnen

* Achtergrond en visies van inwoners, ondernemers en betrokkenen van Noordwijkerhout

* Achtergrond en visies van inwoners, ondernemers en betrokkenen van De Zilk

* Achtergrond en visies van inwoners, ondernemers en betrokkenen van gehele gemeente

* Nota van beantwoording zienswijzen - Omgevingsvisie Noordwijk - AVG