Datum: 19-09-2021 - 12:15
21
jan
'21
Realisatie van 40 tijdelijke woningen op Zeestroom-terrein financieel niet haalbaar in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Realisatie van 40 tijdelijke woningen op Zeestroom-terrein financieel niet haalbaar.

In de Commissie Uitloopavond van de raad werd woensdagavond de nieuwe Woonvisie 2020-2030 nogmaals besproken en het raadsvoorstel daarover zal in de gemeenteraadsvergadering van 26 januari vastgesteld moeten gaan worden. Als gevolg van de schaarste aan (sociale huur)woningen in de gemeente Noordwijk, en gelet op de doorlooptijd van de thans in ontwikkeling...

zijnde nieuwbouwplannen, is de gemeente Noordwijk actief op zoek gegaan naar locaties voor tijdelijke woningen. Deze zouden bestemd gaan worden voor onder andere de veel besproken spoedzoekers en daarbij zou tegelijkertijd ingezet worden op een snelle realisatie van de tijdelijke woningen.

De zoektocht leidde tot de locatie waar voorheen de school de 'Zeestroom' (Hoogstraat/Kortebachstraat) was gevestigd en sinds de sloop van de school braak ligt. Woningstichting Padua ging er mee aan de slag om te onderzoeken of de bouw van 40 tijdelijke woningen op het terrein van de Zeestroom ook financieel een haalbare zaak zou zijn.

In de commissievergadering gaf wethouder Sjaak van den Berg aan dat er problemen zijn gerezen voor de realisatie van de 40 tijdelijke woningen in Noordwijkerhout. Woningstichting Padua heeft onlangs aan de wethouder medegedeeld dat men het plan financieel niet rond krijgt en dat het daarmee economisch niet haalbaar is om ze te kunnen bouwen.

Het zou nog wel gerealiseerd kunnen worden als de gemeente zelf nog een paar miljoen euro gaat bijdragen als ondersteuning en dat gaat de gemeente niet doen; aldus wethouder Sjaak van den Berg. Padua en de gemeente zijn nog wel bezig met een plan voor de realisering van rond de 20 tijdelijke woningen ergens in Noordwijkerhout maar dat is nog in behandeling.

In de kern Noordwijk wordt er nog gekeken op het terrein achter bij de Grashoek voor de realisering van 40 tijdelijke woningen aldaar, maar ook dat is nog niet rond.

Foto Google Earth.