Datum: 12-05-2021 - 20:09
21
jan
'21
‘Spoedzoeker’ Charlotte Meiland als commissielid volkshuisvesting in de gemeenteraad voor GroenLinks Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

‘Spoedzoeker’ Charlotte Meiland als commissielid volkshuisvesting voor GroenLinks.

“De woningbouwambities van Noordwijk zijn nog steeds een wassen neus”. Voormalig ‘spoedzoeker’ Charlotte Meiland wond er bij haar inspraak over de Noordwijkse ‘Woonvisie 2020-2030’ geen doekjes om. Tijdens de commissievergadering over de woningbouwplannen wees ze nog eens op het gebrek aan daadkracht van dit gemeentebestuur om het nijpende tekort aan betaalbare woningen aan te pakken...

Vanaf volgende week zal ze haar inspanningen voor een beter Noordwijks woningbouwbeleid intensiveren. Op 26 januari treedt Meiland namens GroenLinks Noordwijk, als commissielid voor onder meer volkshuisvesting, toe tot de gemeenteraad.

Haar zoektocht naar wegen om zich nog sterker te kunnen maken voor het aanpakken van zaken die niet kloppen leidde Meiland naar GroenLinks Noordwijk: “Als je over genoeg geld beschikt is er weinig aan de hand, maar voor mensen met een lager of middeninkomen is er in Noordwijk nauwelijks betaalbaar, en voor kinderen goed en veilig, onderdak te vinden. Dat mag je als gemeente toch niet willen?

GroenLinks maakt zich echt sterk voor de bouw van betaalbare woningen. Hun ideeën en plannen sluiten daarnaast goed aan bij de verantwoordelijkheid die ik voel voor de toekomst van mijn dochter van twaalf. Verder kijken dan je neus lang is, en de wereld leefbaar houden voor iedereen, zouden we toch allemaal serieus moeten nemen?!”

Fractievoorzitter Louis Koppel: “Met Charlottes ervaring en kennis zullen we ons als GroenLinks Noordwijk nóg sterker kunnen maken voor de volkshuisvesting in Noordwijk. We hopen dat haar ‘no-nonsense’ benadering en heldere analyses er stevig aan bij zullen dragen dat dit college nu eindelijk eens stopt met kronkelredeneringen en schijnoplossingen.

En eindelijk écht met sociaal bouwen gaat beginnen. Als geboren en getogen Noordwijkerhoutse brengt Charlotte ook een schat aan lokale kennis mee en weet ze goed hoe ‘de hazen kunnen lopen.’ Wij zijn dan ook heel blij dat Charlotte zich bij ons aansluit.’ Behalve volkshuisvesting zal Meiland de portefeuilles financiën en economie onder haar hoede nemen.

Foto Hielco Kuipers.