Datum: 18-04-2021 - 14:51

20
jan
'21
Corona-noodfonds gemeente Noordwijk (€ 1.560.000,-) is klaar om in te zetten.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Corona-noodfonds gemeente Noordwijk (€ 1.560.000,-) is klaar om in te zetten.

Het Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021. Binnenkort nodigt de gemeente de organisaties en verenigingen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk uit om er een beroep op te doen. Gemeente Noordwijk heeft de verordening en de regels die erbij horen vastgesteld en gepubliceerd. Daarmee zijn ze officieel. Dat betekent dat de volgende stap gezet kan worden....

Het bieden van daadwerkelijke hulp en ondersteuning aan organisaties uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Daarvoor is € 1.560.000,- apart gezet. De komende dagen worden de acties uitgezet.

Daar waar geen andere compensatie beschikbaar is
De gemeente wil ondersteuning bieden bij het actief beperken en herstellen van de nadelige gevolgen in de Noordwijkse samenleving daar waar geen andere compensatie beschikbaar is. Zo wil de gemeente helpen om de coronacrisis door te komen.

Gemeente benadert actief
De Beleidsregel Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021 geeft aan waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming vanuit het Corona-noodfonds. De gemeente benadert de organisaties komende week actief. Ook komt er op de website informatie te staan.

Lees de brief die het college aan de gemeenteraad stuurde: ‘Raadsbrief Beleidsregels Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk’.

De Beleidsregel Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021 is vastgesteld ter uitvoering van de Verordening Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021.