19
jan
'21
Aanvraag voor plaatsing 5 windmolens op de Beeklaan in De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Bezwaar tegen mogelijke plaatsing 5 windmolens op de Beeklaan in De Zilk.

Er is op 7 december een aanvraag bij de gemeente Noordwijk gedaan voor de plaatsing van vijf windmolens door een bedrijf op de Beeklaan 18 in De Zilk. De publicatie bij de gemeenteberichten van de ingekomen aanvraag (in dit geval nr. 2020-025321) is een kennisgeving en betekent niet dat de aanvraag nu ook al ter inzage ligt. De aanvraag ligt bij de Omgevingsdienst West Holland...

en die beoordeelt de aanvraag of het voldoet aan alle eisen voor een omgevingsvergunning. De binnengekomen aanvraag is soms ook nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen in worden aangebracht en de toestemming kan ook worden geweigerd door de ODWH.

Uiterlijk 31 januari beslist de Omgevingsdienst West Holland of de aanvraag wel of niet wordt goedgekeurd en dit zal tzt bekend worden gemaakt bij de wekelijkse gemeenteberichten. Mocht er goedkeuring volgen dan wordt de aanvraag voor 6 weken ter inzage gelegd en worden de verdere details bekend gemaakt.

Update 19-1-2021:
Op 10 januari 2021 heeft één van de omwonenden van de aanvrager middels een brief bezwaar gemaakt tegen de mogelijke komst van de windmolens. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is nog wel in behandeling en de vraag is dan ook of er überhaupt toestemming voor gegeven wordt.

Brief:
Geacht College en Raadsleden.

Betreft aanvraag windmolens in de Zilk

Een bedrijf in de Zilk, Beeklaan heeft bij de ODWH een verzoek tot plaatsing van windmolens ingediend. Bij mij leven enkele vragen en wil graag mijn zorg, zienswijze en bezwaar kenbaar maken.

Geweld aan de schoonheid van plattelandsgebieden.
De schoonheid van plattelandsgebieden- wordt door veel mensen zeer gewaardeerd. Een aanwas van windmolens in de buitengebieden van de Zilk betekent ernstige verrommeling en grote schade voor de toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid voor de inwoners van de Zilk en de hele regio. Bedenk dat de bouwwerken van windmolens tenminste 4xqo hoog worden als de kerktoren van de Zilk.

Omgevingswet.
lk begrijp dat van initiatiefnemers van bouwprojecten wordt verwacht/ geëist dat in de directe omgeving van dergelijke projecten inwoners persoonlijk moet worden geïnformeerd lk woon in de directe omgeving en niets of niemand heeft ons geïnformeerd over de komst. ls het correct om windmolens te willen bouwen, zonder de omgeving te informeren? ln werkelijkheid gaat het effect van een bouwwerk immers ver voorbij uw gemeentegrens.

Duurzame energie en zonneweide's.
Mooi dat het bedrijf wil investeren in de opwekking van duurzame energie. Wellicht heeft het bedrijf ruimte om ipv molens, een zonneweide op het dak van zijn/haar schuur te realiseren? Verplaatsbare zonneweide op maainiveau voor een periode van 6 jaar, biedt wellicht ook mogelijkheden om de teelt van hyacinten te combineren met de opwekking van zonne-energie.

De noodzaak van duurzame energie.
Net als de Circulaire Economie is Duurzame Ontwikkeling is een mooi en noodzakelijk streven lk bezwaar tegen de komst van windmolens in het open landschap van de Bollenstreek.

Met vriendelijke groet,
Naam niet bekend gemaakt ivm AVG